Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji
Terminarz wypłacania świadczeń

Archiwalne aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-07-12

WAŻNA INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż wstrzymujemy nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO „Własny biznes nie jest dla wybranych” do dnia 31 lipca 2017.

Powyższe podyktowane jest faktem otrzymania 04.07.2017 r. informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o uchyleniu z dniem 01.07.2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcia działalności gospodarczej.

Informujemy także ,że niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wejściu w życie nowego rozporządzeniu będą dokonane stosowne zmiany w regulaminie i we wniosku o przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku w ramach projektu RPO WD 2014-2020 pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych

Złożenie wniosku będzie możliwe wyłącznie na nowych drukach

O wszelkich zmianach będziemy informowac na bieżąco

przez naszą stronę internetową.

2017-06-14

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Minister Rozwoju i Finansów w dniu 26 kwietnia 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864), w którym zwolnił od podatku stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 kwietnia 2017 r.

 

Powyższe oznacza, że stypendia wypłacone począwszy od 1 stycznia 2016 r.

zostały zwolnione od podatku.

 

Konsekwencją wydania ww. rozporządzenia jest możliwość ubiegania się, przez podatnika otrzymującego przedmiotowe stypendium, o zwrot zapłaconego od tych stypendiów podatku.

2017-06-12

Własny biznes nie jest dla wybranych

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn.

"Własny biznes nie jest dla wybranych",

 

którzy zakończyli cykl szkoleniowy oraz osoby które w okresie naboru wniosków o dotację zakończą cykle szkoleniowe.Informujemy, iż

od dnia 4-go lipca 2017 roku do dnia 18 lipca 2017 roku

przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż:

 

  • Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Kłodzku składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.
  • Osoby bierne zawodowo uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

 

2017-06-06

Lista rankingowa-najnowsza

 

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Filia Bystrzyca Kłodzka opiekun/opiekunka osoby starszej nie dotyczy od 2017-08-17
do 2017-08-22
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne NOWA RUDA opiekunka osób starszych 5 od 2017-08-08
do 2017-08-17
Giełda Pracy Nowa Ruda SZWACZKA MASZYNOWA 12 od 2017-07-18
do 2017-07-26
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne NOWA RUDA OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH 5 od 2017-07-19
do 2017-07-25
Giełda Pracy NOWA RUDA Pracownik fizyczny przy produkcji kierownic 30 od 2017-06-30
do 2017-07-12
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Filia Bystrzyca Kłodzka tkaczka/tkacz 15 od 2017-06-23
do 2017-07-18
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne NOWA RUDA PRACOWNIK MAGAZYNOWY 10 od 2017-06-21
do 2017-07-05
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne NOWA RUDA opiekunka osób starszych 5 od 2017-06-21
do 2017-06-29
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne NOWA RUDA opiekunka osób starszych 10 od 2017-05-23
do 2017-05-31
Giełda Pracy NOWA RUDA operator szycia, operator produkcji 10 od 2017-05-16
do 2017-06-06