Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Terminarz wypłacania świadczeń

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 119896
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9809
Status bezrobotnego 7702
Status poszukującego pracy 5776
Rejestracja bezrobotnych 17388
Prawa i obowiązki bezrobotnych 13099
Prawa bezrobotnych 6476
Prawa poszukujących pracy 4912
Obowiązki bezrobotnych 6627
Obowiązki poszukujących pracy 4956
Możliwość ubiegania się przez podatnika o zwrot zapłaconego podatku 806
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 28850
Pośrednictwo pracy krajowe 4434
Zadania i cele 11090
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4436
Poradnictwo zawodowe 4667
Nasi Doradcy 6328
Wykaz porad grupowych na I kwartał 2018r. 5512
Wykaz porad grupowych na II kwartał 2018r. 465
Wykaz porad grupowych planowanych na III kwartał 2017r. 1123
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał 2017r. 1930
Wykaz grupowych informacji zawodowych 3945
Zasoby informacji zawodowej 5161
Zawody i specjalności 6567
Rynek pracy i pracodawcy 6608
Zakres i formy działania instytucji publicznych 5320
Szkoły i jednostki szkoleniowe 4909
Stowarzyszenia zawodowe 5340
Metody i sposoby poszukiwania pracy 24319
Sposoby i metody rekrutacji oraz sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 44218
Serwisy internetowe związane z temetyką poszukiwania pracy 6350
Warunki świadczenia pracy 6020
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9970
Szkolenia 2017 rok 34106
Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej 8195
Studia podyplomowe 7345
Egzaminy 4978
Szkolenia realizowane przez inne jednostki 4172
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5725
Bony 11383
Bon na zasiedlenie 8449
Bon stażowy 5979
Bon szkoleniowy 4605
Staże 17804
Prace interwencyjne 6840
Roboty publiczne 4860
Prace społecznie użyteczne 6259
Informator PUP 2137
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 5090
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 40831
Wysokość świadczeń pieniężnych 20024
Dodatek aktywizacyjny 12013
Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej 7828
Zwrot kosztów przejazdu 8273
Zwrot kosztów zakwaterowania 5850
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 7292
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 7161
Pożyczka szkoleniowa 7457
Terminarz wypłacania świadczeń 39161
Dokumenty do pobrania 73816
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3997
Informacje dla osób rejestrujących się w urzędzie pracy po zatrudnieniu w krajach UE 304
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi 3173
Agencje zatrudnienia 7498
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10118
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 6813
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 7273
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 75775
Zgłoszenie krajowej oferty pracy 18747
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6548
Zgłaszanie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny 2862
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9786
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 38513
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4998
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 26034
Pośrednictwo pracy krajowe 4386
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4619
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców 4490
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14649
Bon stażowy 6713
Staże 29879
Prace interwencyjne 9542
Roboty publiczne 4435
Prace społecznie użyteczne 5657
Zwolnienia grupowe 3889
Informator PUP 2419
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5481
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5559
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG od 1 stycznia 2018 r. 12244
Zezwolenia na pracę sezonową 816
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 17128
Informacja starosty 6083
Jak zatrudnić cudzoziemca - ulotka informacyjna 2739
Dokumenty do pobrania 53261
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6074
Współpraca z agencjami zatrudnienia 2496
Agencje zatrudnienia 1717
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 135164
Dyrekcja i kierownictwo 16105
Struktura organizacyjna urzędu 11498
Struktura organizacyjna 8742
Statut Powiatowego Urzędu Pracy 6580
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6748
Programy i projekty partnerskie 10317
Programy i projekty realizowane 2126
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pozakonkursowy 2615
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2232
Projekty konkursowe - EFS 1679
Programy zakończone 1716
Programy specjalne 2023
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 2321
Projekty EFS 9889
Projekty realizowane 1613
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020 15142
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (IV) ” RPO WD 2014-2020 325
Projekty zakończone 1685
Poddziałanie 6.1.2 PO KL - "Bliżej klienta III" 2026
Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" 1692
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - "Nowy zawód - Nowe perspektywy" 2099
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)” POWER 2014-2020 559
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)” POWER 2014-2020 639
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim” RPO WD 2014-2020 900
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” RPO WD 2014-2020 635
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020 997
Analizy i statystyki 11227
Podstawowe informacje statystyczne 9442
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6712
Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego 9294
Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego 4306
Informacja sygnalna 2987
Publikacje urzędu 6050
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7049
Przydatne linki 5484
Dokumenty do pobrania 13739