Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Terminarz wypłacania świadczeń

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 117674
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9589
Status bezrobotnego 7517
Status poszukującego pracy 5617
Rejestracja bezrobotnych 16955
Prawa i obowiązki bezrobotnych 12784
Prawa bezrobotnych 6255
Prawa poszukujących pracy 4757
Obowiązki bezrobotnych 6473
Obowiązki poszukujących pracy 4825
Możliwość ubiegania się przez podatnika o zwrot zapłaconego podatku 597
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 28361
Pośrednictwo pracy krajowe 4286
Zadania i cele 10783
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4281
Poradnictwo zawodowe 4520
Nasi Doradcy 6148
Wykaz porad grupowych na I kwartał 2018r. 5303
Wykaz porad grupowych na II kwartał 2018r. 294
Wykaz porad grupowych planowanych na III kwartał 2017r. 990
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał 2017r. 1800
Wykaz grupowych informacji zawodowych 3802
Zasoby informacji zawodowej 5014
Zawody i specjalności 6391
Rynek pracy i pracodawcy 6257
Zakres i formy działania instytucji publicznych 5167
Szkoły i jednostki szkoleniowe 4760
Stowarzyszenia zawodowe 5170
Metody i sposoby poszukiwania pracy 22641
Sposoby i metody rekrutacji oraz sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 43223
Serwisy internetowe związane z temetyką poszukiwania pracy 6192
Warunki świadczenia pracy 5844
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9733
Szkolenia 2017 rok 33683
Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej 7965
Studia podyplomowe 7160
Egzaminy 4831
Szkolenia realizowane przez inne jednostki 4038
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5556
Bony 11204
Bon na zasiedlenie 8169
Bon stażowy 5791
Bon szkoleniowy 4449
Staże 17407
Prace interwencyjne 6694
Roboty publiczne 4725
Prace społecznie użyteczne 6123
Informator PUP 2001
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4943
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 40115
Wysokość świadczeń pieniężnych 19619
Dodatek aktywizacyjny 11657
Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej 7593
Zwrot kosztów przejazdu 7930
Zwrot kosztów zakwaterowania 5692
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 7122
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 7027
Pożyczka szkoleniowa 7270
Terminarz wypłacania świadczeń 38085
Dokumenty do pobrania 71862
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3832
Informacje dla osób rejestrujących się w urzędzie pracy po zatrudnieniu w krajach UE 176
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi 3048
Agencje zatrudnienia 7324
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9913
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 6606
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 6896
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 73298
Zgłoszenie krajowej oferty pracy 18087
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6319
Zgłaszanie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny 2715
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9541
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 36639
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4833
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 25433
Pośrednictwo pracy krajowe 4218
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4456
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców 4316
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14299
Bon stażowy 6440
Staże 29259
Prace interwencyjne 9229
Roboty publiczne 4286
Prace społecznie użyteczne 5482
Zwolnienia grupowe 3752
Informator PUP 2266
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5314
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5403
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG od 1 stycznia 2018 r. 11470
Zezwolenia na pracę sezonową 554
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 15780
Informacja starosty 5711
Jak zatrudnić cudzoziemca - ulotka informacyjna 2456
Dokumenty do pobrania 51417
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5892
Współpraca z agencjami zatrudnienia 2342
Agencje zatrudnienia 1560
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 132085
Dyrekcja i kierownictwo 15699
Struktura organizacyjna urzędu 11148
Struktura organizacyjna 8453
Statut Powiatowego Urzędu Pracy 6311
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6572
Programy i projekty partnerskie 10077
Programy i projekty realizowane 1954
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pozakonkursowy 2409
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2048
Projekty konkursowe - EFS 1431
Programy zakończone 1552
Programy specjalne 1850
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 2151
Projekty EFS 9669
Projekty realizowane 1437
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020 1315
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (IV) ” RPO WD 2014-2020 173
Projekty zakończone 1542
Poddziałanie 6.1.2 PO KL - "Bliżej klienta III" 1885
Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" 1571
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - "Nowy zawód - Nowe perspektywy" 1934
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)” POWER 2014-2020 449
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)” POWER 2014-2020 529
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim” RPO WD 2014-2020 774
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” RPO WD 2014-2020 523
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020 848
Analizy i statystyki 10894
Podstawowe informacje statystyczne 9155
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6452
Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego 8969
Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego 4110
Informacja sygnalna 2766
Publikacje urzędu 5844
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6839
Przydatne linki 5279
Dokumenty do pobrania 13318