Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Terminarz wypłacania świadczeń

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 114905
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9326
Status bezrobotnego 7285
Status poszukującego pracy 5427
Rejestracja bezrobotnych 16414
Prawa i obowiązki bezrobotnych 12416
Prawa bezrobotnych 6069
Prawa poszukujących pracy 4591
Obowiązki bezrobotnych 6288
Obowiązki poszukujących pracy 4668
Możliwość ubiegania się przez podatnika o zwrot zapłaconego podatku 371
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 27702
Pośrednictwo pracy krajowe 4136
Zadania i cele 10399
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4123
Poradnictwo zawodowe 4359
Nasi Doradcy 5919
Wykaz porad grupowych na I kwartał 2018r. 5049
Wykaz porad grupowych planowanych na IV kwartał 2017r. 165
Wykaz porad grupowych planowanych na III kwartał 2017r. 857
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał 2017r. 1656
Wykaz grupowych informacji zawodowych 3653
Zasoby informacji zawodowej 4838
Zawody i specjalności 6204
Rynek pracy i pracodawcy 5926
Zakres i formy działania instytucji publicznych 5010
Szkoły i jednostki szkoleniowe 4589
Stowarzyszenia zawodowe 4976
Metody i sposoby poszukiwania pracy 21605
Sposoby i metody rekrutacji oraz sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 41660
Serwisy internetowe związane z temetyką poszukiwania pracy 6015
Warunki świadczenia pracy 5655
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9413
Szkolenia 2017 rok 33047
Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej 7640
Studia podyplomowe 6924
Egzaminy 4657
Szkolenia realizowane przez inne jednostki 3863
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5380
Bony 11001
Bon na zasiedlenie 7720
Bon stażowy 5572
Bon szkoleniowy 4274
Staże 17044
Prace interwencyjne 6521
Roboty publiczne 4597
Prace społecznie użyteczne 5964
Informator PUP 1850
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4804
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 39265
Wysokość świadczeń pieniężnych 19123
Dodatek aktywizacyjny 11285
Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej 7355
Zwrot kosztów przejazdu 7499
Zwrot kosztów zakwaterowania 5522
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6954
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6865
Pożyczka szkoleniowa 7047
Terminarz wypłacania świadczeń 36852
Dokumenty do pobrania 68438
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3666
Informacje dla osób rejestrujących się w urzędzie pracy po zatrudnieniu w krajach UE 45
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi 2928
Agencje zatrudnienia 7133
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9678
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 6388
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 6447
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 70020
Zgłoszenie krajowej oferty pracy 17422
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6102
Zgłaszanie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny 2558
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9190
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 35255
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4658
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 24468
Pośrednictwo pracy krajowe 4027
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4270
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców 4132
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12495
Bon stażowy 6112
Staże 28471
Prace interwencyjne 8885
Roboty publiczne 4112
Prace społecznie użyteczne 5276
Zwolnienia grupowe 3600
Informator PUP 2061
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 r. ż. 3303
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5138
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5228
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG od 1 stycznia 2018 r. 10373
Zezwolenia na pracę sezonową 232
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 13177
Informacja starosty 5258
Jak zatrudnić cudzoziemca - ulotka informacyjna 2118
Dokumenty do pobrania 49447
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5699
Współpraca z agencjami zatrudnienia 2167
Agencje zatrudnienia 1395
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 128749
Dyrekcja i kierownictwo 15190
Struktura organizacyjna urzędu 10733
Struktura organizacyjna 8156
Statut Powiatowego Urzędu Pracy 6022
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6371
Programy i projekty partnerskie 9806
Programy i projekty realizowane 1773
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pozakonkursowy 2230
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1848
Projekty konkursowe - EFS 1164
Programy zakończone 1373
Programy specjalne 1665
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 1977
Projekty EFS 9413
Projekty realizowane 1254
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020 581
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020 662
Projekty zakończone 1379
Poddziałanie 6.1.2 PO KL - "Bliżej klienta III" 1733
Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" 1429
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - "Nowy zawód - Nowe perspektywy" 1754
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)” POWER 2014-2020 335
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)” POWER 2014-2020 386
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim” RPO WD 2014-2020 631
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” RPO WD 2014-2020 401
Analizy i statystyki 10610
Podstawowe informacje statystyczne 8926
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6179
Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego 8715
Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego 3938
Informacja sygnalna 2558
Publikacje urzędu 5605
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6564
Przydatne linki 5092
Dokumenty do pobrania 12879