Szkolenia

czytaj więcej

WAŻNA INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż wstrzymujemy nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO „Własny biznes nie jest dla wybranych” do dnia 31 lipca 2017.

Powyższe podyktowane jest faktem otrzymania 04.07.2017 r. informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o uchyleniu z dniem 01.07.2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcia działalności gospodarczej.

Informujemy także ,że niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wejściu w życie nowego rozporządzeniu będą dokonane stosowne zmiany w regulaminie i we wniosku o przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku w ramach projektu RPO WD 2014-2020 pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych

Złożenie wniosku będzie możliwe wyłącznie na nowych drukach

O wszelkich zmianach będziemy informowac na bieżąco

przez naszą stronę internetową.

czytaj więcej

oferta pracy - Nachod

Agencja pracy tymczasowej

 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

opertaror produkcji

 

czytaj więcej

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Minister Rozwoju i Finansów w dniu 26 kwietnia 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864), w którym zwolnił od podatku stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 kwietnia 2017 r.

 

Powyższe oznacza, że stypendia wypłacone począwszy od 1 stycznia 2016 r.

zostały zwolnione od podatku.

 

Konsekwencją wydania ww. rozporządzenia jest możliwość ubiegania się, przez podatnika otrzymującego przedmiotowe stypendium, o zwrot zapłaconego od tych stypendiów podatku.

czytaj więcej