Giełda pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 listopad 2017r.

godz. 10:00

czytaj więcej

AGROREG

 

Zapraszamy do udziału w projekcie : Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy realizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.

Projekt tej jest realizowany od lipca 2016 roku, skierowany jest do osób, które utraciły pracę (świadczoną na podstawie umowy o pracę na terenie naszego województwa) z winy leżącej po stronie pracodawcy, maksymalnie 6 miesięcy przed zgłoszeniem do projektu. Warunkiem koniecznym jest również, aby osoby były zameldowane na terenie Dolnego Śląska.

czytaj więcej

KFS -Nabór wniosków

czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny

czytaj więcej