Poradnictwo zawodowe dla pracodawców

Pracodawco ! 

odpowiednio dobrany pracownik to klucz do sukcesu:

„od prawidłowego doboru pracowników zależy, jakim potencjałem ludzkim dysponuje przedsiębiorstwo, jakie będą możliwości jego doskonalenia i rozwoju, poprawy efektywności pracy oraz współdziałania ludzi.”   B.Jamka „Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników.”

 

Poradnictwo zawodowe dla pracodawców polega na udzielaniu pomocy:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

 

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 

 • dostępności usług ;
 • dobrowolności;
 • równości;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych .

 

W warunkach  obecnej gospodarki rynkowej oraz coraz większej konkurencyjności i dynamiki zmian zachodzących na rynku pracy poradnictwo zawodowe odgrywa coraz większą rolę.

 

 • Doradca zawodowy staje się moderatorem kariery zawodowej
  i edukacji całożyciowej.

 

Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują:

 

 • Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania,
 • Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją,
 • Chcą mieć ułatwiony dostęp do potencjalnych pracowników,
 • Niejednokrotnie na zamieszczone oferty odpowiadają osoby, które nie spełniają wymagań stawianych kandydatowi na dane stanowisko, a co za tym idzie proces rekrutacji staje się czasochłonny, drogi
  i nieskuteczny. Wobec tego wzmacnia się pozycja doradcy zawodowego w procesie rekrutacyjnym Państwa firmy .

 

Korzyści płynące z dobrze przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej:

 

Korzyści dla pracodawcy:

 • zmniejszenie kosztów adaptacji,
 • zmniejszenie ryzyka błędów,
 • zwiększenie spójności organizacji

Korzyści dla kandydatów:

 • trafne rozpoznanie możliwości
 • zmniejszenie stresu
 • lepsze dopasowanie do stanowiska

 

Proponowane formy i zakres usług doradcy zawodowego:

 

Rekrutację czyli proces zainteresowania ofertą pracy jak największej grupy kandydatów, spośród których będzie można wybrać potrzebnych wykwalifikowanych pracowników.

 

Selekcję kandydatów czyli dokonanie oceny pozyskanych
w trakcie rekrutacji kandydatów do pracy
i wyborze kandydata na wakujące stanowisko, który najlepiej spełnia oczekiwania pracodawcy, wynikające z opisu stanowiska pracy oraz profilu kwalifikacyjnego pracownika.

 

Pomoc pracodawcy w indywidualnym rozwoju zawodowym przyszłego pracownika

 

 • ustalenie możliwych ścieżek kształcenia i szkolenia
 • zalecenia dotyczące możliwości rozwoju zawodowego pracodawcy lub wskazanym przez niego pracownikom

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:05:48) , zredagowana przez: Jolanta Jasińska (2015-06-17 08:57:24)

Pliki do pobrania