Bon stażowy

 

Bon stażowy - co to jest, kto go może dostać, na jakich warunkach

 

 

 

 

Bon stażowy - jak to działa?

 

Bezrobotny musi na własną rękę znaleźć pracodawcę, który przyjmie go na półroczny staż. Osoba taka może otrzymać bon stażowy, gdy pracodawca zadeklaruje, że po odbyciu stażu zatrudni bezrobotnego na kolejne pół roku. Bon stażowy ważny jest tylko przez określony czas, w którym musi być zrealizowany.

 

 

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, Starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Na tym pomoc powiatowego urzędu pracy się nie kończy. Na koszt urzędu bezrobotny przechodzi również niezbędne badania lekarskie i - jeśli trzeba – psychologiczne.

 

Możliwe jest również finansowanie w formie ryczałtu kosztów dojazdu na staż do wysokości 605,40 złotych (a więc po 100,90 zł. miesięcznie za każdy miesiąc odbywania stażu). Oczywiście, w trakcie 6 miesięcy odbywania stażu należy się stażyście również stypendium. Wynosi ono 120 procent wartości zasiłku dla bezrobotnego.

 

Stażysta jak pracownik

 

Stażysta, choć nie łączy go z pracodawcą umowa o pracę, powinien realizować zadania podobne jak każdy inny pracownik w firmie. Obowiązują go też podobne standardy wykonywania zadań. Urząd pracy może bowiem zakończyć staż, jeśli zostanie poinformowany o tym, że bezrobotny był nieobecny i nie usprawiedliwił swojej nieobecności przez więcej niż jeden dzień stażu, a także, gdy naruszał obowiązki zapisane w regulaminie pracy. Staż zostanie przerwany również wtedy, gdy stażysta stawi się w miejscu pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych albo będzie je spożywał w miejscu pracy.

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41) , zredagowana przez: Klaudia Woszczuła (2017-04-12 14:42:20)