Przydatne linki

Centralna Baza Ofert Pracy, Portal Publicznych Służb Zatrudnienia

 

 

 

Adres strony: http://www.psz.praca.gov.pl

 

 

 

 

   program "Gwarancje dla młodzieży", oferty pracy, realizatorzy programu

 

 

 

   Adres strony: http://gdm.praca.gov.pl

 

 

 

 

Zielona Linia Centrum Informacyjn - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

 

 

Adres strony: http://www.zielonalinia.gov.pl

 

 

 

 

 

 Barometr zawodów

 

 

 

Adres strony: http://barometrzawodow.pl/

 

 

 

 

 EURES Sieć Europejskich Ofert Pracy

 

 

 

Adres strony: http://www.eures.praca.gov.pl

 

 

 

 

 

Serwis internetowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

Adres strony: http://www.mpips.gov.pl

 

 

 

 

 

Serwis internetowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców

 

 

 

Adres strony: http://www.cudzoziemcy.gov.pl

 

 

 

Krajowy Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia

 

 

 

Adres strony: http://www.kraz.praca.gov.pl

 

 

 

 

 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

 

 

 

Adres strony: http://www.ris.praca.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

 

 

 

Adres strony: http://www.mz.praca.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 

Adres strony: http://www.zus.pl

 

 

 

 

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

Adres strony: http://www.pfron.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

Serwis internetowy Państwowej Inspekcji Pracy

 

 

 

Adres strony: http://www.pip.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

Centralna Ewidencja Informacyjna o Działalności Gospodarczej

 

 

 

Adres strony: http://www.ceid.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego

 

 

 

Adres strony: http://www.gus.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

  Strona internetowa portalu Migrant

 

  Adres strony: http://www.migrant.info.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 

Adres strony: http://www.dwup.pl

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:35:24) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2017-04-11 09:33:51)