Zawody i specjalności

grupa zawodów zainteresowania umiejętności

zawody, które można zdobyć

w toku studiów wyższych

kierunki kształcenia zawodowego

/poza uczelniami/

BIOLOGIA, ROLNICTWO

I GOSPODARKA LEŚNA

 • kontakt z ludźmi
 • hodowla, uprawa roślin
 • kontrolowanie, pomiary, porównania
 • obsługa maszyn i urządzeń
 • obserwowanie roślin i zwierząt
 • przeprowadzanie doświadczeń
 • ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego
 • praca na wolnym powietrzu
 • odporność fizyczna
 • odporność na ciepło, zimno, wilgoć i brud
 • zdolności manualne, wyczucie w palcach
 • fachowa obsługa/konserwacja urządzeń technicznych
 • zastosowanie wiedzy przyrodniczej
 • kalkulacje handlowe
 • agrobiolog,
 • biochemik,
 • biolog,
 • inżynier: ogrodnictwa, rekultywacji/planowania krajobrazu, rolnictwa,
 • leśnik,
 • weterynarz
 • florysta,
 • hodowca koni,
 • hodowca zwierząt,
 • laborant,
 • laborant medycyny weterynaryjnej,
 • leśnik,
 • mechanik maszyn rolniczych,
 • myśliwy
 • rewirowy,
 • ogrodnik,
 • opiekun zwierząt,
 • pomocnik weterynarza,
 • rolnik,
 • rybak,
 • technik medycyny weterynaryjnej

ŻYWIENIE, GOSPODARSTWO DOMOWE,

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

 • planowanie, nadzorowanie i kierowanie produkcją środków spożywczych
 • obsługa maszyn i urządzeń
 • obsługa urządzeń technicznych
 • analizowanie próbek
 • zwracanie uwagi na higienę i czystość
 • uzyskanie widocznych efektów pracy
 • ścisłe postępowanie zgodnie z recepturami
 • doradzanie klientom
 • dostrzeganie potrzeb klientów i ich realizacja
 • przestrzeganie zasad higieny
 • zrozumienie zjawisk chemiczno – fizycznych
 • wiedza matematyczno – przyrodnicza
 • zmysł rachunkowy
 • zdolności namulane
 • dokładne obliczanie ilości
 • zwracanie uwagi na ekonomiczność
 • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego
 • pomysłowość
 • inżynier: browarnictwa i technologii napojów, mleczarstwa, technologii żywności,
 • specjalista do spraw chemii spożywczej,
 • specjalista do spraw żywienia,
 • weterynarz
 • cukiernik,
 • dietetyk,
 • kucharz,
 • laborant mleczarstwa,
 • młynarz,
 • piekarz,
 • piwowar i słodownik,
 • rzeźnik,
 • technik gospodarstwa domowego,
 • technik mleczarstwa,
 • technik sprzedaży żywności,
 • technik technologii produkcji słodyczy,
 • technik technologii produkcji soków owocowych,
 • technik technologii spożywczej

CHEMIA, FARMACJA,

BIOCHEMIA, ŚRODOWISKO

 • przeprowadzanie analiz
 • dokonywanie pomiarów
 • porównywanie wartości pomiarowych
 • dokładna i czysta praca
 • zainteresowanie naukami przyrodniczymi
 • analiza danych
 • analiza danych w Internecie
 • przeprowadzanie badań seryjnych
 • dokumentowanie wyników
 • obsługa, konserwacja oraz naprawa urządzeń i przyrządów technicznych
 • dokładne obserwacje
 • wyciąganie precyzyjnych wniosków
 • ugruntowana wiedza z zakresu nauk przyrodniczych
 • doświadczenia w obsłudze komputerów i baz danych
 • dobra znajomość matematyki i statystyki
 • zdolności manualne
 • umiejętność koncentracji
 • dobre rozróżniania kolorów
 • aptekarz,
 • biochemik,
 • biolog,
 • chemik,
 • chemik żywieniowy,
 • farmakolog,
 • inżynier w zakresie: biotechnologii, chemii, chemii farmaceutycznej, ochrony środowiska i technologii procesów przetwórczych, technologii farmacji
 • automatyk,
 • kominiarz,
 • kontroler jakości materiałów budowlanych,
 • laborant,
 • laborant lakiernictwa,
 • laborant pracowni fizycznej,
 • pracownik branży farmaceutycznej,
 • pracownik drogerii,
 • pracownik przemysłu chemicznego,
 • technik chemik,
 • technik farmacji,
 • technik inżynierii środowiska i melioracji,
 • technik laboratorium analitycznego,
 • technik laboratorium medycznego,
 • technik ochrony środowiska,
 • technik produkcji

ARCHITEKTURA, POMIARY,

BUDOWNICTWO

 • obsługa, sterowanie i konserwacja urządzeń
 • bieżące kontrolowanie efektów pracy
 • przeprowadzanie pomiarów np. za pomocą optycznych przyrządów mierniczych
 • przeprowadzanie symulacji komputerowych budynków
 • sporządzanie rysunków
 • współpraca z innymi
 • praca na wolnym powietrzu
 • praca w różnych miejscach
 • planowanie i uzgadnianie z innymi etapów pracy
 • zastosowanie urządzeń pomiarowych i programów komputerowych
 • zdolność pracy zespołowej
 • kalkulacje handlowe
 • obliczanie wymiarów pomieszczeń
 • przenoszenie rysunków według podanej skali
 • wyobraźnia przestrzenna
 • zmysł techniczny
 • architekt,
 • architekt urbanista,
 • architekt wnętrz,
 • inżynier w zakresie: budowlanym, budownictwa wodnego i gospodarki wodnej, budowy dróg i mostów, elektryki, geodezji, geologii, gospodarki przestrzennej, instalacji sanitarnych, planowania przestrzennego miast i regionów
 • betoniarz,
 • cieśla,
 • dekarz,
 • dekorator wnętrz,
 • elektryk
 • instalator,
 • instalator pieców kaflowych i ogrzewania nawiewnego,
 • instalator przewodów gazowych i wodociągowych,
 • kafelkarz,
 • kamieniarz,
 • kartograf,
 • kontroler jakości materiałów budowlanych,
 • kreślarz budowlany,
 • malarz i lakiernik,
 • mechanik procesowy w przemyśle kamieniarskim i kopalin użytecznych,
 • monter elewacji,
 • monter instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji,
 • monter izolacji cieplnej i dźwiękowej,
 • monter rolet i żaluzji,
 • murarz,
 • parkieciarz,
 • posadzkarz,
 • specjalista suchego montażu budynków,
 • stolarz,
 • sztukator,
 • technik geodezji

TECHNOLOGIA DREWNA, ARANŻACJA

KOLORYSTYCZNA I PRZESTRZENNA

 • praca z zastosowaniem narzędzi
 • obsługa i konserwacja maszyn
 • precyzyjna praca zgodnie z rysunkiem technicznym
 • kontrola wyników pracy
 • obsługa i sterowanie przyrządami
 • ściśle dopasowywanie obrabianych części
 • opracowywanie, szkicowanie, projektowanie i realizacja koncepcji konstrukcyjnych
 • opracowywanie twórczych i ekonomicznych projektów oraz dokonywanie uzgodnień z klientami
 • eksperymentowanie z różnymi materiałami, procesami technologicznymi i przyrządami
 • samodzielna praca
 • uwzględnianie życzeń klientów
 • śledzenie modnych trendów
 • opracowywanie i optymalizacja rozwiązań problemów technicznych
 • pomysłowość
 • kalkulacja zużycia materiału
 • kalkulacja handlowa
 • sporządzanie rysunków technicznych
 • wyobraźnia przestrzenna
 • architekt,
 • architekt wnętrz,
 • inżynier technologii drewna,
 • konserwator zabytków
 • cieśla,
 • dekorator ekspozycji wystawowych,
 • dekorator wnętrz,
 • drzeworytnik,
 • malarz,
 • lakiernik,
 • mechanik obróbki drewna,
 • modelarz,
 • monter rolet i żaluzji,
 • parkieciarz,
 • producent drewnianych zabawek,
 • producent szyldów,
 • rzeźbiarz,
 • stolarz,
 • szklarz,
 • tapicer,
 • technik technologii drewna

TECHNOLOGIA TWORZYW SZTUCZNYCH

TECHNOLOGIA MATERIAŁOWA

 • projektowanie, opracowywanie i testowanie technologii badawczych
 • ustalanie wyników badawczych
 • ocena zebranych doświadczeń
 • dokonywanie analiz
 • kontrole porównawcze
 • dokonywanie pomiarów
 • praca w laboratorium
 • obsługa maszyn, przyrządów i urządzeń
 • opracowywanie nowych technologii użytkowych
 • kierowanie etapami produkcji
 • kontrola jakości produktów
 • wykorzystanie znajomości zjawisk chemiczno – fizycznych
 • kierowanie eksperymentami w dziedzinie nauk przyrodniczych
 • dokładne wykorzystanie danych pomiarowych
 • dokonywanie złożonych obliczeń
 • ustalanie związków przyczynowo – skutkowych
 • umiejętność koncentracji
 • zmysł techniczny
 • chemik,
 • inżynier w zakresie: papiernictwa, technologii chemicznej, technologii procesów przetwórczych, technologii tworzyw sztucznych,
 • specjalista do spraw materiałoznawstwa /technologii materiałowej/
 • kontroler jakości materiałów w tym chemicznych,
 • laborant,
 • laborant przemysłu włókienniczego,
 • mechanik procesowy technologii: powlekania, szkła, tworzyw sztucznych i kauczuku,
 • papiernik,
 • pracownik przemysłu chemicznego,
 • specjalista ceramiki przemysłowej,
 • technik chemik,
 • technik dentystyczny,
 • technik produkcji
MATEMATYKA I FIZYKA
 • naukowa analiza postawionych zadań
 • poszukiwanie rozwiązań problemów
 • pisanie, dopasowywanie i rozbudowa programów komputerowych
 • kontrola wyników
 • poszukiwanie błędów
 • ocena zebranych danych
 • przedstawienie wyników w formie graficznej
 • wyciąganie precyzyjnych i logicznych wniosków
 • praca wymagająca koncentracji
 • umiejętność abstrakcyjnego myślenia
 • doświadczenie w obsłudze komputerów i baz danych
 • specjalistyczna wiedza matematyczna /fizyczna/, elektroniczna
 • zmysł rachunkowy i smykałka do liczb
 • fizyk,
 • informatyk,
 • informatyk przemysłowy,
 • inżynier w zakresie: fizyki i technologii fizycznej, informatyki technologicznej, ochrony środowiska,
 • matematyk,
 • matematyk przemysłowy,
 • specjalista w zakresie statystyki,
 • matematyk techniczny,
 • meteorolog
 • akustyk aparatów słuchowych,
 • elektronik komunikacji,
 • elektronik przetwarzania informacji,
 • laborant,
 • technik informatyk,
 • technik metalografii i materiałoznawstwa,
 • technik optyk

BUDOWA MASZYN, TECHNOLOGIA MEBLI,

ELEKTRONIKA

 • składanie, montowanie i dokładanie dopasowanej części
 • kontrola jakości
 • zastosowanie przyrządów i narzędzi
 • sterowanie urządzeniami i maszynami za pomocą programów komputerowych
 • dokłada i czysta praca
 • poszukiwanie technicznych źródeł zakłóceń
 • majsterkowanie
 • opracowywanie i optymalizacja rozwiązań problemów technicznych
 • sporządzanie, czytanie i realizacja rysunków
 • zastosowanie fizycznych jednostek miary
 • dobra znajomość matematyki
 • znajomość obsługi komputera
 • podstawowa wiedza z dziedziny mechaniki i techniki
 • dobre rozróżnianie kolorów
 • zdolności manualne
 • wyobraźnia przestrzenna
 • informatyk,
 • inżynier w zakresie: budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, informatyki technicznej, mechatroniki, mikroelektroniki, przemysłu informacyjnego, technologii automatyzacji, bezpieczeństwa, dźwięku, energii i ciepła, jądrowej i reaktorowej, komunikacji, konstrukcyjnej, lotniczej i kosmicznej, maszyn rolniczych, mikrosystemowej, pojazdów, precyzyjnej, procesowej, produkcji, technologii produkcji i eksploatacji, środowiska, transportu i komunikacji, telekomunikacji, zarządzania osobami
 • akustyk aparatów słuchowych,
 • automatyk,
 • elektromechanik,
 • elektronik komunikacji,
 • elektronik przemysłowy,
 • elektronik sprzętu lotniczego,
 • menedżer systemów teletransmisji impulsowej,
 • monter instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji,
 • monter instalacji elektrycznej,
 • monter przewodów gazowych i wodociągowych,
 • monter urządzeń elektrycznych,
 • rusznikarz,
 • specjalista mechatroniki,
 • specjalista obróbki metali,
 • technik informatyk,
 • technik włókiennictwa,
 • zegarmistrz

INFORMATYKA I TECHNIKA TELEKOMUNIKACYJNA

 • składanie i rozbudowywanie komputerów oraz instalowanie urządzeń peryferyjnych
 • konfigurowanie sieci
 • pisanie, dopasowywanie i rozbudowa programów komputerowych
 • zastosowanie najnowszej technologii telekomunikacyjnej
 • ciągłe uaktualnianie wiedzy
 • analiza i rozwiązywanie problemów
 • opracowywanie i realizacja programów szkoleniowych
 • doświadczenie w obsłudze komputerów i baz danych
 • dobra znajomość matematyki
 • umiejętność koncentracji
 • rozpoznawanie współzależności technicznych
 • analiza i logiczne powiązanie ze sobą zdarzeń
 • zrozumiałe i obrazowe przekazywanie informacji
 • informatyk lub informatyk w zakresie informatyki: gospodarczej, medycznej, ogólnej, technicznej,
 • inżynier z zakresu: automatyki, budowy maszyn, ekonomii, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, mikroelektroniki, technologii mikrosystemowej, telekomunikacji,
 • matematyk przemysłowy,
 • specjalista do spraw zarządzania systemami informatycznymi
 • automatyk,
 • dystrybutor systemów teletransmisji impulsowej,
 • elektronik komunikacji do spraw radiotechniki, techniki informacyjnej, telekomunikacyjnej,
 • elektronik przemysłowy,
 • elektronik przetwarzania informacji,
 • elektronik systemów teletransmisji impulsowej,
 • elektronik urządzeń telekomunikacyjnych,
 • technik informatyk do spraw projektowania aplikacji lub do spraw integracji systemowej,
 • technik informatyki przemysłowej,
 • technolog przemysłowy

MODA, ODZIEŻ,

WYROBY WŁÓKIENNICZE

 • dostrzeganie modnych trendów
 • prawidłowe dobieranie i obróbka tkanin, futer oraz skór
 • szkicowanie nowych projektów
 • opracowywanie nowych wzorów
 • przedstawianie i realizacja pomysłów
 • dokłada i czysta praca zgodnie z projektami
 • praca w dużym stopniu samodzielna
 • uwzględnianie życzeń klienta
 • odpowiednie zestawienie kombinacji kolorów
 • zastosowanie komputerów
 • wyczucie koloru i formy
 • zdolności manualne
 • wyobraźnia przestrzenna
 • kalkulacja zużycia materiału
 • systematyczne planowanie etapów pracy
 • praca pod presją konieczności dotrzymania terminów
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • pomysłowość
 • pewność w wydawaniu opinii odnośnie stylu i gustu
 • inżynier w zakresie: architektury wnętrz, budowy maszyn włókienniczych, chemii włókienniczej, techniki odzieżowej, techniki tkanin i konfekcji, technik technologii włókienniczej, technologii produkcji skór i obuwia, uszlachetniania tkanin, wytwarzania tkanin, wzornictwa tkanin,
 • kostiumolog,
 • projektant w zakresie: mody i kostiumów, tkanin artystycznych i przestrzeni scenicznej, tkanin i odzieży, wnętrz
 • dekorator ekspozycji wystawowych,
 • fryzjer damski,
 • fryzjer męski,
 • kaletnik,
 • konfekcjoner techniczny,
 • kosmetyczka/kosmetyk,
 • krawiec,
 • kuśnierz,
 • laborant włókiennictwa,
 • modystka,
 • preparator tkanin,
 • specjalista do spraw uszlachetniania tkanin,
 • szewc,
 • tapicer,
 • technik krawiecki,
 • technik oczyszczania tkanin,
 • technik włókiennictwa,
 • wzorzysta produktów tekstylnych

MUZYKA, SZTUKA,

WZORNICTWO

 • projektowanie i realizacja wzorów i kompozycji przestrzennych
 • nadawanie odpowiedniej formy
 • chęć eksperymentowania
 • zapoznawanie się z modnymi trendami
 • uwzględnianie życzeń klientów
 • uzgadnianie z klientem aspektów artystycznych i ekonomicznych zlecenia
 • pomysłowość
 • przedstawienie pomysłów w formie szkiców
 • wytrwałość
 • przekonujące przedstawianie własnej osoby i własnego dzieła
 • dobre wyczucie koloru i formy
 • otwartość na nowe formy
 • kalkulacja zużycia materiału
 • wyobraźnia przestrzenna
 • zdolności manualne
 • aktor,
 • arteterapeuta,
 • artysta plastyk,
 • choreograf,
 • dramaturg,
 • dyrygent,
 • dyrygent orkiestry,
 • inżynier w zakresie techniki: dźwięku i obrazu, mediów, teatru i widowisk,
 • konserwator zabytków,
 • kostiumolog,
 • lalkarz,
 • muzyk instrumentalista,
 • muzyk orkiestry,
 • muzykoterapeuta,
 • nauczyciel muzyki,
 • operator dźwięku,
 • organista,
 • pedagog tańca,
 • projektant grafiki lub komunikacji wizualnej,
 • reżyser,
 • reżyser filmowy i telewizyjny,
 • rzeźbiarz,
 • scenograf i kostiumolog,
 • śpiewak operowy,
 • tancerz,
 • teatrolog,
 • wokalista
 • charakteryzator,
 • dekorator ekspozycji wystawowych,
 • dekorator szkła i ceramiki,
 • dekorator szkła i porcelany,
 • dekorator wnętrz,
 • dekorator wyrobów porcelanowych,
 • drzeworytnik,
 • edytor filmów i wideokaset,
 • fotograf,
 • fryzjer męski,
 • grafik prasowy,
 • grawer,
 • kamieniarz,
 • konstruktor organów i harmonii,
 • konstruktor pianin i klawesynów,
 • krawiec damski,
 • lutnik,
 • modystka,
 • montażysta telewizyjny i radiowy,
 • operator obrazu i dźwięku,
 • scenograf,
 • specjalista do spraw uszlachetniania szkła,
 • sprzedawca artykułów muzycznych,
 • sztukator,
 • wytwórca blaszanych instrumentów dętych,
 • wytwórca drewnianych instrumentów dętych,
 • wytwórca instrumentów szarpanych,
 • wytwórca wyrobów ceramicznych,
 • złotnik
MEDYCYNA I PSYCHOLOGIA
 • opieka, leczenie, udzielanie pomocy
 • doradztwo
 • przeprowadzanie badań
 • dokonywanie pomiarów
 • dokonywanie badań kontrolnych
 • porównywanie
 • analizowanie
 • instruowanie
 • sporządzanie i analiza raportów
 • zastosowanie przyrządów technicznych
 • współpraca z innymi
 • łatwość podejmowania decyzji
 • poczucie odpowiedzialności
 • wytrzymałość
 • umiejętność koncentracji
 • wytrwałość i cierpliwość
 • zdolność empatii
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • umiejętność pracy zespołowej
 • staranność w pracy
 • elokwencja
 • wiedza przyrodnicza
 • dobra pamięć
 • zwracanie uwagi na higienę i czystość
 • zdolności manualne
 • aptekarz,
 • arteterapeuta,
 • dentysta,
 • informatyk medyczny,
 • inżynier w zakresie: klinicznym, technologii biomedycznej, technologii zakładów zdrowotnych,
 • lekarz,
 • muzykoterapeuta,
 • pedagog specjalny,
 • promotor zdrowia,
 • psycholog,
 • psychoterapeuta,
 • rehabilitant sportowy,
 • specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
 • specjalista zdrowia publicznego,
 • weterynarz
 • asystent lekarza,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • asystent stomatologa,
 • dietetyk,
 • ergoterapeuta,
 • fizjoterapeuta,
 • higienistka stomatologiczna,
 • instruktor higieny,
 • opiekun osób starszych,
 • opiekun środowiskowy,
 • opiekun w domu opieki społecznej,
 • opiekun zwierząt,
 • ortoptysta,
 • pielęgniarka,
 • pielęgniarka dziecięca,
 • położna,
 • pracownik socjalny,
 • ratownik medyczny,
 • rehabilitantka,
 • specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych,
 • specjalista medycyny naturalnej,
 • statystyk medyczny,
 • technik analityki medycznej,
 • technik dentystyczny,
 • technik elektrokardiolog,
 • technik elektroniki medycznej,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • technik okulistyczny,
 • technik ortopeda,
 • technik weterynaryjny,
 • terapeuta zajęciowy,
 • trener oddechu, głosu i wymowy

TECHNIKA MEDYCZNA

I LABOLATORIUM

 • praca z użyciem narzędzi
 • obsługa narzędzi precyzyjnych
 • obsługa, czyszczenie i konserwacja narzędzi i przyrządów
 • sporządzanie i analiza zebranych danych
 • zwracanie uwagi na czystość i higienę
 • doradzanie klientom i pacjentom /obsługa/
 • konstruowanie i dopasowywanie medycznych środków pomocniczych
 • planowanie, przygotowywanie, przeprowadzanie i ocena badań laboratoryjnych
 • usuwanie skutków i przyczyn zakłóceń
 • poszukiwanie rozwiązań problemów technicznych
 • zrozumienie współzależności pomiędzy zjawiskami natury medycznej i technicznej
 • rozległa wiedza przyrodnicza i matematyczna
 • zdolność empatii
 • poczucie taktu, liczenie się z potrzebami pacjentów
 • zdolność pracy zespołowej
 • zdolności manualne
 • dobre rozróżnianie kolorów
 • inżynier w zakresie: biotechnologii, informatyki medycznej, optyki, technologii biomedycznej, technologii fizycznej, technologii medycznej, technologii mikrosystemowej, technologii środowiska i higieny,
 • przedstawiciel medyczny
 • akustyk aparatów słuchowych,
 • asystent stomatologa,
 • mechanik sprzętu chirurgicznego,
 • mechanik sprzętu ortopedycznego,
 • producent obuwia ortopedycznego,
 • statystyk medyczny,
 • technik w zakresie: analityki medycznej, audiologii, audiometrii, dentystyczny, diagnostyczny, elektroniki medycznej, elektroradiologii, farmaceutyczny, optyki, rehabilitacji, weterynarii

HANDEL, EKONOMIA

I EKONOMIKA PRZEMYSŁU

 • obliczanie oraz porównywanie kosztów i cen
 • organizacja przebiegu pracy
 • gromadzenie, analiza, przetwarzanie oraz prezentacja danych i liczb
 • samodzielna praca
 • stosowanie i obsługa urządzeń biurowych
 • porządkowanie i sortowanie kartotek klientów
 • pozyskiwanie klientów i doradztwo
 • realizacja zaleceń dotyczących kupna i sprzedaży
 • umiejętność występowanie publicznego
 • elokwencja w mowie i piśmie
 • dar przekonywania
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • zmysł handlowy
 • znajomość języków obcych
 • łatwość podejmowania decyzji
 • ekonomista,
 • specjalista z zakresu ekonomii politycznej,
 • ekonomista, specjalista z zakresu ekonomiki,
 • handlowiec,
 • informatyk przemysłowy,
 • inżynier przemysłowy,
 • matematyk,
 • matematyk przemysłowy,
 • prawnik,
 • specjalista z zakresu gospodarki,
 • tłumacz
 • agent reklamowy,
 • asystent ubezpieczeniowy,
 • asystent przemysłowy,
 • bankowiec,
 • dealer samochodowy,
 • hotelarz,
 • księgarz,
 • pośrednik handlowy w branży farmaceutycznej,
 • pracownik drogerii,
 • referent administracyjno – biurowy,
 • sekretarka,
 • spedytor z zakresu transportu: lądowego, śródlądowego, lotniczego,
 • sprzedawca w tym z zakresu: muzykaliów, nieruchomości, systemów teletransmisji impulsowej, usług audiowizualnych, lotniczych, pocztowych, turystycznych, w handlu detalicznym, w handlu hurtowym i zagranicznym,
 • technik farmaceutyczny,
 • urzędnik podatkowy

HOTELARSTWO I GASTRONOMIA,

TURYSTYKA

 • obsługa klientów
 • posługiwanie się językami obcymi
 • prowadzenie rozmów dotyczących sprzedaży
 • sortowanie i porządkowanie
 • kontrola zasobów magazynowych
 • posługiwanie się liczbami i danymi
 • zastosowanie nowoczesnych technik komunikacyjnych
 • kontakt z ludźmi
 • samodzielna praca
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • umiejętność pracy zespołowej
 • elokwencja w mowie
 • znajomość języków obcych
 • dar przekonywania
 • zmysł rachunkowy
 • odporność fizyczna, w szczególności na pracę w pozycji stojącej
 • praca pod presją konieczności dotrzymywania terminów
 • gotowość pracy w niekorzystnym czasie /w weekend lub wieczorem/
 • ekonomista,
 • specjalista z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw,
 • administrator hotelu i restauracji,
 • specjalista do spraw z zakresu: hotelarstwa i gastronomii, komunikacji drogowej/turystyki, przemysłu rozrywkowego, przemysłu turystycznego, turystyki, zarządzania hotelami,
 • geograf,
 • handlowiec
 • cukiernik,
 • hotelarz,
 • kelner,
 • kucharz,
 • menedżer w branży gastronomicznej,
 • pilot samolotów pasażerskich,
 • pracownik gastronomii,
 • pracownik obsługi hotelu,
 • pracownik restauracji,
 • pracownik służb kolejowych,
 • rzeźnik,
 • spedytor w transporcie lotniczym, śródlądowym,
 • sprzedawca usług turystycznych,
 • steward,
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 • technik drogownictwa,
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego,
 • zawodowy kierowca
WYPOCZYNEK, SPORT, ANIMACJA
 • motywowanie do działania
 • praca z grupą
 • kontakt z ludźmi w różnym wieku
 • fitness, sport
 • różne miejsca pracy
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych
 • wypróbowywanie nowych pomysłów
 • pomysłowość
 • zdolność improwizacji
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • umiejętność występowania publicznego
 • elokwencja
 • zdolność empatii
 • odporność fizyczna
 • wytrwałość
 • cierpliwość
 • ekonomista,
 • specjalista z zakresu turystyki,
 • geograf o specjalności: animacji czasu wolnego, turystyka i środowisko naturalne,
 • menedżer imprez masowych,
 • menedżer sportu,
 • menedżer turystyczny,
 • nauczyciel muzyki,
 • nauczyciel rytmiki,
 • nauczyciel wychowania fizycznego,
 • pedagog społeczny,
 • pedagog szkolny,
 • pedagog tańca,
 • pracownik naukowy z zakresu sportu,
 • pracownik socjalny
 • fizjoterapeuta,
 • fotograf,
 • hodowca koni,
 • instruktor jady na nartach,
 • instruktor tańca,
 • masażysta,
 • nauczyciel gimnastyki,
 • opiekun osób starszych,
 • sprzedawca usług lotniczych,
 • sprzedawca usług turystycznych,
 • sprzedawca artykułów sportowych i akcesoriów rekreacyjnych,
 • wychowawca

WYCHOWANIE, EDUKACJA,

DOKSZTAŁCANIE

 • nauczanie
 • motywowanie
 • udzielanie rad
 • przekonywanie
 • ciągłe uzupełnianie wiedzy
 • kontrola, porównywanie i ocena osiągnięć
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • samodzielność
 • otwartość w stosunku do innych ludzi
 • cierpliwość i wytrwałość
 • pomysłowość
 • elokwencja
 • dobra pamięć
 • rozległa wiedza ogólna
 • aktywność
 • archiwista,
 • bibliotekarz,
 • doradca zawodowy,
 • logopeda,
 • muzeolog,
 • muzykoterapeuta,
 • nauczyciel w placówkach edukacji dorosłych,
 • nauczyciel w szkołach ogólnokształcących, w szkołach zawodowych,
 • nauczyciel emisji głosu,
 • nauczyciel religii,
 • nauczyciel szkół o profilu handlowym,
 • nauczyciel wychowania fizycznego,
 • nauczyciel wychowania muzycznego/rytmiki,
 • pedagog,
 • pedagog społeczny,
 • psycholog,
 • socjolog,
 • teolog
 • instruktor fitnessu,
 • instruktor gimnastyki,
 • opiekun dzieci,
 • pomocnik w zakresie rehabilitacji,
 • pracownik biblioteki,
 • pracownik archiwum,
 • rehabilitant,
 • wychowawca

OPIEKA, DORADZTWO,

DUSZPASTERSTWO

 • dostrzeganie i zrozumienie problemów innych
 • służenie dobrą radą
 • pozytywne wpływanie na rozwój ludzi
 • uczenie samopomocy
 • ustawiczny kontakt z ludźmi
 • samodzielna praca
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • otwartość/bystrość
 • wiara w siebie
 • pewność siebie
 • zdolność empatii
 • umiejętność pracy zespołowej
 • elokwencja
 • łatwość podejmowania decyzji
 • odpowiedzialność
 • dyskrecja, poczucie taktu
 • rozległa wiedza ogólna
 • muzykoterapeuta,
 • nauczyciel religii,
 • pedagog,
 • pedagog społeczny,
 • pracownik socjalny,
 • psycholog,
 • psychoterapeuta,
 • socjolog,
 • specjalista organizacji i zarządzania placówkami pomocy społecznej,
 • teolog
 • asystent z zakresu rehabilitacji,
 • fizjoterapeuta,
 • opiekun osób starszych,
 • opiekun środowiskowy,
 • rehabilitant,
 • wychowawca
JĘZYKI I MEDIA
 • wyważanie myśli za pomocą słów i obrazów
 • eksperymentowanie z różnymi formami przekazu
 • spisywanie i realizacja własnych pomysłów
 • odpowiedzialne gromadzenie i zrozumiałe przekazywanie informacji
 • ocena, dobór i popularyzacja tekstów
 • elokwencja w mowie i piśmie
 • trafne wydawanie sądów, umiejętności krytyki
 • dobra pamięć
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • siła przekonywania
 • zdolność empatii
 • umiejętność pracy zespołowej
 • pewność siebie
 • wiara w siebie
 • znajomość języków obcych
 • pomysłowość
 • aktywność
 • aktor,
 • animator kultury,
 • archiwista,
 • bibliotekarz,
 • dziennikarz,
 • ekonomista z zakresu mediów,
 • filolog,
 • informatyk,
 • inżynier dźwięku, elektrotechniki, techniki informacyjnej i komunikacyjnej,
 • językoznawca,
 • medioznawcza,
 • muzyk,
 • muzyk instrumentalista,
 • muzyk kościelny,
 • śpiewak,
 • nauczyciel języka obcego,
 • operator dźwięku,
 • operator filmowy i telewizyjny,
 • projektant grafiki,
 • redaktor językowy,
 • reżyser,
 • specjalista do spraw komunikacji społecznej,
 • tancerz,
 • tłumacz,
 • tłumacz konferencyjny,
 • wydawca
 • agent reklamowy,
 • asystent kamerzysty,
 • charakteryzator,
 • drukarz,
 • edytor filmów,
 • fotograf,
 • grafik prasowy,
 • laborant fotograficzny,
 • laborant w zakresie filmów,
 • montażysta,
 • operator obrazu i dźwięku w mediach,
 • plastyk sceniczny,
 • scenograf,
 • specjalista sitodruku,
 • technik obsługi ruchu turystycznego

TRANSPORT, KOMUNIKACJA,

LOGISTYKA

 • opracowywanie/uzgadnianie planów działania
 • opracowywanie rozwiązań problemów technicznych
 • porównywanie danych i wartości pomiarowych
 • przekonywanie pracowników/klientów
 • obsługa i zastosowanie urządzeń i przyrządów technicznych
 • ustalanie i likwidacja przyczyn zagrożeń i zakłóceń
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • umiejętność pracy zespołowej
 • łatwość podejmowania decyzji
 • zrozumienie współzależności natury technicznej
 • podstawowa znajomość języków obcych
 • odpowiedzialność
 • odporność fizyczna
 • umiejętność koncentracji
 • praca pod presją konieczności dotrzymania terminów
 • ekonomista,
 • specjalista z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw,
 • handlowiec,
 • inżynier w zakresie: budownictwa i komunikacji, budowy dróg i mostów, budowy maszyn, budowy statków i technologii morskiej, komunikacji i planowania przestrzennego, logistyki, komunikacji,
 • nawigator transportu,
 • kontroler lotu,
 • oficer/podoficer Wojska Polskiego,
 • urzędnik administracji publicznej
 • dealer samochodowy,
 • dróżnik,
 • kierowca zawodowy,
 • kontroler jakości transportu morskiego,
 • magazynier,
 • mechanik okrętowy,
 • operator stacji benzynowej,
 • pilot samolotów pasażerskich,
 • pracownik portowy,
 • pracownik służb kolejowych,
 • przewoźnik żeglugi śródlądowej,
 • spedytor w transporcie: lądowym, lotniczym, śródlądowym,
 • sprzedawca usług turystycznych,
 • technik handlu hurtowego i zagranicznego,
 • technik transportu pocztowego i ruchu towarowego,
 • technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • postępowanie zgodne z planami działania
 • zestawienie danych
 • zwalczanie i prewencja przestępczości
 • usuwanie zagrożeń
 • troska o bezpieczeństwo
 • obsługa urządzeń technicznych i pojazdów
 • przekazywanie i forsowanie decyzji
 • odpowiedzialność
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • umiejętność pracy zespołowej
 • łatwość podejmowania decyzji
 • opanowanie
 • odporność fizyczna
 • logiczne myślenie
 • umiejętność koncentracji
 • elokwencja
 • praca pod presją konieczności dotrzymania terminów
 • adwokat,
 • ekonomista,
 • specjalista do spraw ekonomii politycznej,
 • kontroler lotu,
 • notariusz,
 • oficer/podoficer Wojska Polskiego,
 • politolog,
 • pracownik społeczny,
 • prokurator,
 • rzecznik patentowy,
 • sędzia,
 • socjolog,
 • statystyk,
 • urzędnik policyjny wyższego szczebla policji porządkowej lub straży granicznej,
 • urzędnik wymiaru sprawiedliwości,
 • urzędnik wyższego szczebla, np. Administracji finansowej, wojskowej lub aparatu penitencjarnego
 • agent ubezpieczeniowy,
 • funkcjonariusz straży granicznej,
 • policjant,
 • pracownik administracyjny przedsiębiorstwa lub instytucji,
 • pracownik kancelarii adwokackiej, kancelarii notarialnej,
 • pracownik kancelarii rzecznika patentowego,
 • pracownik wymiaru sprawiedliwości,
 • urzędnik podatkowy,
 • urzędnik średniego szczebla w różnych placówkach rządowych i samorządowych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA,

PARTIE, STOWARZYSZENIA

 • zbieranie, analiza i opracowywanie danych i liczb
 • dostosowywanie się do innych ludzi
 • analiza problemów społecznych/prawnych oraz poszukiwanie rozwiązań
 • przestrzeganie przepisów
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych
 • praca przy biurku
 • doradzanie innym ludziom
 • wywieranie wpływu na rozwój polityczny, ekonomiczny i społeczny kraju bądź regionu
 • elokwencja w mowie i piśmie
 • umiejętność pracy zespołowej
 • łatwość podejmowania decyzji
 • gotowość ponoszenia odpowiedzialności
 • rozległa wiedza ogólna
 • umiejętność koncentracji
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • zmysł rachunkowy
 • zrozumienie powiązań pomiędzy zjawiskami natury politycznej, gospodarczej i prawnej
 • adwokat,
 • archiwista,
 • bibliotekarz,
 • ekonomista z zakresu administracji,
 • finansista,
 • handlowiec,
 • informatyk przemysłowy,
 • politolog,
 • pracownik służby administracyjnej,
 • ekonomista,
 • specjalista z zakresu gospodarki,
 • rzecznik patentowy,
 • socjolog,
 • urzędnik wymiaru sprawiedliwości,
 • urzędnik wyższego szczebla w różnych placówkach rządowych i samorządowych
 • agent ubezpieczeniowy,
 • księgowa,
 • operator przetwarzania tekstu i wprowadzania danych,
 • pracownik administracyjny przedsiębiorstwa lub instytucji,
 • pracownik kancelarii adwokackiej lub notarialnej,
 • pracownik wymiaru sprawiedliwości,
 • referent do spraw osobowych /pracownik działu kadr/,
 • referent meldunkowy,
 • urzędnik średniego szczebla w różnych placówkach rządowych i samorządowych

źródło: broszura "Wybór zawodu krok po kroku – pomoc w wyborze zawodu ECEO" /Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu/

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 08:27:25) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2012-11-08 10:21:53)