Dyrekcja i kierownictwo

Dyrektor PUP

Krzysztof Bolisęga
Z-ca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy Edward Węglarz
Z-ca Dyrektora PUP ds. Ewidencji i Świadczeń Anna Bator
   
Kierownik filii PUP w Bystrzycy Kłodzkiej Krystyna Orzoł
Kierownik filii PUP w Nowej Rudzie Arleta Wieczorek
   
Główny Księgowy Bożena Maruszak
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Leszek Michalski
Kierownik Działu Organizacyjnego Sebastian Ważny
Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Jolanta Kołodziejczyk-Jakimiszyn
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Joanna Borcz
Kierownik Działu Usług Rynku Pracy Elżbieta Kulczak

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 09:11:15)