Dyrekcja i kierownictwo

Dyrektor PUP

Krzysztof Bolisęga
Z-ca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy Leszek Michalski
Z-ca Dyrektora PUP ds. Ewidencji i Świadczeń Anna Bator
   
Kierownik filii PUP w Bystrzycy Kłodzkiej Katarzyna Bańkowska
Kierownik Referatu ds. Ewidencji i Świadczeń w Filii PUP w Bystrzycy Kłodzkiej Renata Bogdał
Kierownik filii PUP w Nowej Rudzie Arleta Wieczorek
Kierownik Referatu ds. Ewidencji i Świadczeń w Filii PUP w Nowej Rudzie Honorata Kuzak
   
Główny Księgowy Bożena Maruszak
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Jolanta Kołodziejczyk-Jakimiszyn
Kierownik Działu Organizacyjnego Sebastian Ważny
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Joanna Borcz
Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Elżbieta Kulczak
Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej i Skarg Irena Wiśniewska
Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy Renata Kapłon
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 09:11:15) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2018-02-09 15:01:38)