Struktura organizacyjna

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku działa na podstawie:

 

  • art. 33b pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) jako jednostka organizacyjna powiatu,
  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645) i przepisów wykonawczych,
  • Statutu Powiatowego Urzędu Pracy wprowadzonego Uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego nr LIV/644/2006 z dnia 4 lipca 2006r.
  • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wprowadzonym Uchwałą Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 265/2014 z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 09:15:10) , zredagowana przez: Grzegorz Rarus (2016-05-19 08:48:34)