Struktura organizacyjna

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku działa na podstawie:

 

  • art. 33b pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym jako jednostka organizacyjna powiatu,
  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych,
  • Statutu Powiatowego Urzędu Pracy wprowadzonego Uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego nr LIV/644/2006 z dnia 4 lipca 2006r.
  • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wprowadzonym Uchwałą Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 4/2018 z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 09:15:10) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2018-02-09 15:19:36)