Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” - to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących :

  • kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym,
  • formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego,
  • określenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych pod potrzeby lokalnego rynku pracy.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie www.mz.praca.gov.pl zostało udostępnione narzędzie diagnostyczne monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na poziomie kraju - województw - powiatów.

 

Strona dodana przez: Radosław Bazylewicz (2013-02-11 09:17:12) , zredagowana przez: Grzegorz Rarus (2017-08-23 12:01:25)