Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego

Analiza rynku pracy – gromadzenie i analiza informacji na temat modelu i kondycji zarówno uczestników, jak i procesów zachodzących na rynku pracy. Najbardziej istotną cechą procesu analizy rynku pracy jest badanie jego właściwości .

 

Podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy stanowi Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Jego istotnym ograniczeniem jest jednak to, że dane zebrane w toku badania dostępne są głównie jako dane dla całego kraju i tylko w podstawowym zakresie dla województw. Wyniki BAEL i inne dane gromadzone przez statystykę publiczną dostępne są na stronach GUS: www.stat.gov.pl.


Kolejnym ważnym źródłem danych o sytuacji na rynku pracy są dane gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia. Obejmują one dane o osobach zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Dane te dostępne są zarówno na stronach GUS, jak i na portalu należącym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tym, że najwięcej danych znaleźć można na portalu publicznych służb zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl.

Strona dodana przez: Jolanta Jasińska (2013-02-13 15:16:07) , zredagowana przez: Patrycja Rennik (2018-01-17 08:01:18)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim III kw. 2017 2018-01-17 1.49MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II kw. 2017 2017-10-03 1.83MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I kw. 2017 2017-08-25 1.93MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie klodzkim - I kw 2016 2016-07-25 3MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim - II kw. 2016 2016-10-25 2.19MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim - III kw. 2016 2016-12-14 2.07MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim - IV kw. 2016 2017-08-24 1.99MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim - I kw 2015 2015-11-03 1.86MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim - II kw 2015 2015-12-10 2.07MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim - III kw 2015 2016-02-18 2.14MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim - IV kw. 2015 2016-07-01 2.14MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim_I kw. 2014 2014-12-09 1.36MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim_II kw. 2014 2014-12-09 1.36MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego za III Kwartał 2014r. 2015-02-13 1.39MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim_IV kw. 2014 2015-06-22 1.69MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim za I kwartał 2013 r. 2013-10-29 1.1MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim za II kwartał 2013 r. 2013-10-29 999.2kB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim za III kwartał 2013 r 2014-01-21 1.21MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim za IV kwartał 2013 r. 2014-05-13 1.99MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego za I kwartał 2012r. 2013-02-13 1.26MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego za II kwartał 2012r. 2013-02-13 1.18MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego za III kwartał 2012r. 2013-02-13 1.35MB POBIERZ
Dokument PDF Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego za IV Kwartał 2012r. 2013-02-15 1.29MB POBIERZ