Poddziałanie 6.1.2 PO KL - "Bliżej klienta III"

 

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA III”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

IV Kwartał 2013 r.

 

Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA III”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

               zawodowej osób bezrobotnych

Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji

                     zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.

 

 

Cel główny projektu:

 

Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 9 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych oraz dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń 16 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

 

Szczegółowe cele:

 

 1. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 9 pośredników pracy w okresie 01.01.2012 r.do 31.12.2013 r.
 2. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 2 doradców zawodowych w PUP w Kłodzku w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 3. Podniesienie kwalifikacji 27 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie pracy z osobami defaworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2013r.
 4. Podniesienie kwalifikacji 17 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie stosowania IPD w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 5. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 6 pośredników pracy w ramach studiów podyplomowych w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. w zakresie stosowania IPD w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

 

Wydatki projektu:

Ogółem: 580 160,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 493 136,00 zł

Wkład własny: 87 024,00 zł

Planowana liczba beneficjentów ostatecznych : 27 osób

                                Faktyczna liczba uczestników: 32 osób

 

 

Zrealizowane formy wsparcia:

1. Zatrudnienie pośredników pracy.

2. Zatrudnienie doradców zawodowych

3. Szkolenie w zakresie pracy z osobami de faworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy.

4. Szkolenie w zakresie stosowania IPD.

5. Studia podyplomowe .

 

POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:

 

Wydatki projektu od początku realizacji: 580 160,00 zł tj. 100 % wydatków ogółem

 

 

Sporządził :

Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA III”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

III Kwartał 2013 r.

 

Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA III”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

zawodowej osób bezrobotnych

Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji

zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.

 

 

Cel główny projektu:

 

Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 9 pośredników pracy,

2 doradców zawodowych oraz dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń 16 pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy

w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

 

Szczegółowe cele:

 

 1. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 9 pośredników pracy w okresie                 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 2. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 2 doradców zawodowych                                   w PUP w Kłodzku w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 3. Podniesienie kwalifikacji 27 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie pracy z osobami defaworyzowanymi                    na dolnośląskim rynku pracy w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2013r.
 4. Podniesienie kwalifikacji 17 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie stosowania IPD                                                 w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 5. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 6 pośredników pracy w ramach studiów podyplomowych                                 w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. w zakresie stosowania IPD w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

Wydatki projektu:

Ogółem: 580 160,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 493 136,00 zł

Wkład własny: 87 024,00 zł

Planowana liczba beneficjentów ostatecznych : 27 osób

Faktyczna liczba uczestników: 32 osób

 

Planowane formy wsparcia:

1. Zatrudnienie pośredników pracy.

2. Zatrudnienie doradców zawodowych

3. Szkolenie w zakresie pracy z osobami de faworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy.

4. Szkolenie w zakresie stosowania IPD.

5. Studia podyplomowe .

 

POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:

 

Wydatki projektu od początku realizacji: 494 509,81zł tj. 85,24 % wydatków ogółem

 

Sporządził :

Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA III”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

II Kwartał 2013 r.

 

Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA III”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

zawodowej osób bezrobotnych

Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji

zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.

 

 

Cel główny projektu:

 

Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia

9 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych oraz dofinansowanie studiów podyplomowych

i szkoleń 16 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie aktywizacji

zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

 

Szczegółowe cele:

 

 1. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 9 pośredników pracy                                         w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 2. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 2 doradców zawodowych                                   w PUP w Kłodzku w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 3. Podniesienie kwalifikacji 27 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie pracy z osobami                                        defaworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2013r.
 4. Podniesienie kwalifikacji 17 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie stosowania   IPD                                               w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 5. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 6 pośredników pracy w ramach studiów podyplomowych                                 w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. w zakresie stosowania IPD w okresie                                                 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

 

Wydatki projektu:

Ogółem: 580 160,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 493 136,00 zł

Wkład własny: 87 024,00 zł

Planowana liczba beneficjentów ostatecznych : 27 osób

Faktyczna liczba uczestników: 32 osób

 

 

Planowane formy wsparcia:

1. Zatrudnienie pośredników pracy.

2. Zatrudnienie doradców zawodowych

3. Szkolenie w zakresie pracy z osobami de faworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy.

4. Szkolenie w zakresie stosowania IPD.

5. Studia podyplomowe .

 

POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:

 

Wydatki projektu od początku realizacji: 393 447,57 zł tj. 67,82 % wydatków ogółem

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI  PROJEKTU „BLIŻEJ  KLIENTA III”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

                                                                          I kwartał 2013 r.

 

Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA III” 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:     VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:      6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

                    zawodowej osób bezrobotnych

Poddziałanie:    6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji

                        zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.

 

 

Cel główny projektu:

 

Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 9 pośredników pracy,

2 doradców zawodowych oraz  dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń 16 pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

i poszukujących pracy w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

 

Szczegółowe cele:

 

 1. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 9 pośredników pracy w okresie                  01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 2. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 2 doradców zawodowych                                   w PUP w Kłodzku w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 3. Podniesienie kwalifikacji 27 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie pracy z osobami                           defaworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2013r.
 4. Podniesienie kwalifikacji 17 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie stosowania IPD                                                  w okresie  01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 5. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 6 pośredników pracy  w ramach studiów podyplomowych                                w okresie  01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. w zakresie stosowania IPD w okresie                                               01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

Wydatki projektu:

Ogółem:     580 160,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie:  493 136,00  zł

Wkład własny: 87 024,00 zł

Planowana liczba beneficjentów ostatecznych :  27 osób  

Faktyczna liczba uczestników: 30 osób

 

 

Planowane formy wsparcia:

1. Zatrudnienie  pośredników pracy.

2. Zatrudnienie doradców zawodowych

3. Szkolenie w zakresie pracy z osobami de faworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy.

4. Szkolenie w zakresie stosowania IPD.

5. Studia podyplomowe .

 

POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:

Wydatki projektu od początku realizacji: 286 641,80  zł tj.  49,41 % wydatków ogółem

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI  PROJEKTU „BLIŻEJ  KLIENTA III”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

                                                                  IV kwartał 2012 r.

 

Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA III” 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:           VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:           6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

                          zawodowej osób bezrobotnych

Poddziałanie:      6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji

                          zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.

 

 

Cel główny projektu:

 

Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 9 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych oraz  dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń 16 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

 

Szczegółowe cele:

 

 1. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 9 pośredników pracy w okresie   01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 2. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 2 doradców zawodowych w PUP w Kłodzku w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 3. Podniesienie kwalifikacji 27 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie pracy z osobami defaworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2013r.
 4. Podniesienie kwalifikacji 17 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie stosowania IPD w okresie  01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 5. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 6 pośredników pracy  w ramach studiów podyplomowych w okresie  01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. w zakresie stosowania IPD w okresie  01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

Wydatki projektu:

Ogółem:     580 160,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie:  493 136,00  zł

Wkład własny: 87 024,00 zł

Planowana liczba beneficjentów ostatecznych :  27 osób  

 

Planowane formy wsparcia:

1. Zatrudnienie  pośredników pracy.

2. Zatrudnienie doradców zawodowych

3. Szkolenie w zakresie pracy z osobami de faworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy.

4. Szkolenie w zakresie stosowania IPD.

5. Studia podyplomowe .

 

POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:

Wydatki projektu od początku realizacji: 193 896,27  zł tj.  33,42 % wydatków ogółem

 

 


 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI  PROJEKTU „BLIŻEJ  KLIENTA III”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

                                                                  III kwartał 2012 r.

 

Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA III” 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:             VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:             6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

                            zawodowej osób bezrobotnych

Poddziałanie:        6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji

                            zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Okres realizacji:     01.01.2012 r. – 31.01.2014 r.

 

 

Cel główny projektu:

 

Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 9 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych oraz  dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń 16 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

 

Szczegółowe cele:

 

 1. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 9 pośredników pracy w okresie   01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 2. Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 2 doradców zawodowych w PUP w Kłodzku w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 3. Podniesienie kwalifikacji 27 pracowników PUP w kłodzku w zakresie pracy z osobami de faworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 4. Podniesienie kwalifikacji 17 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie stosowania IPD w okresie  01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 5. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 6 pośredników pracy  w ramach studiów podyplomowych w okresie  01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. w zakresie stosowania IPD w okresie  01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

Wydatki projektu:

Ogółem:     580 160,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie:  493 136,00  zł

Wkład własny: 87 024,00 zł

Planowana liczba beneficjentów ostatecznych :  27 osób  

 

Planowane formy wsparcia:

1. Zatrudnienie  pośredników pracy.

2. Zatrudnienie doradców zawodowych

3. Szkolenie w zakresie pracy z osobami de faworyzowanymi na dolnośląskim

    rynku pracy.

4. Szkolenie w zakresie stosowania IPD.

5. Studia podyplomowe .

 

POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:

Wydatki projektu od początku realizacji: 65 429,55  zł tj.  11,28 % wydatków ogółem

 

POSTĘP  RECZOWY PROJEKTU:

 

Zadanie 1 Zatrudnienie pośredników pracy

Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2012 r.

 

Zadanie 2  Zatrudnienie doradców zawodowych

1.Realizacja zadań z zakresu poradnictwa zawodowego przez zatrudnionych w  

   Ramach projektu doradców zawodowych.

2.Refundacja wynagrodzenia dwóch doradców zawodowych zatrudnionych w

   Ramach projektu.

3. Monitoring przebiegu zatrudnienia.

 

Zadanie 3 . Szkolenie w zakresie  pracy z osobami de faworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy

Zadanie będzie realizowane w IV kwartale 2012 r.

 

 Zadanie 4 . Szkolenie w zakresie  stosowania IPD

Zadanie będzie realizowane w IV kwartale 2012 r.

 

Zadanie 5. Studia podyplomowe.

Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2012 r.

 

Zadanie  Zarządzanie projektem

1. Spotkania członków Zespołu w celu uzgodnienia bieżących zadań w projekcie.

2. Przygotowanie zmian do wniosku o dofinansowanie projektu.

3. Ustalenie bieżącego zakresu  działań w projekcie w zakresie wprowadzonych

    zmian do projektu.

4. Monitorowanie realizacji wydatków w ramach projektu.

5. Opis dokumentów księgowych dotyczących projektu.

6. Kwalifikowanie wydatków w ramach projektu.

 

 

 

Sporządził:

Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy          

 

Strona dodana przez: Radosław Bazylewicz (2015-07-07 08:59:16) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2015-07-07 09:22:03)