Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość"

 

 

 

INFORMACJA

 

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

 

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

 

IV kwartał 2014 r.

 

 

 

Tytuł projektu: „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

 

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 

Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

 

zawodowej

 

osób bezrobotnych

 

Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

Okres realizacji: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

 

 

 

Cel główny:

 

Zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy 1709 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kłodzku (z 1859 przystępujących i powracających do projektu) w okresie 01.01.2014 -31.12.2014.

 

 

 

Cele szczegółowe:

 

1. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 1021 uczestników projektu poprzez udział w stażach do końca 2014r.

 

2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 360 uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach w tym 150 osób , dla których zaplanowano szkolenie i wypłatę środków na podjecie dział. gosp. do końca 2014r.

 

3. Stworzenie warunków do samozatrudnienia poprzez przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 271 uczestników projektu do końca 2014 r.

 

4. Zwiększenie pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla 207 uczestników projektu poprzez wsparcie w ramach wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy do końca 2014r.

 

 

 

Wydatki projektu:

 

 

 

Ogółem: 18 632 600,00 zł w tym:

 

Wnioskowane dofinansowanie: 18 632 600,00

 

 

 

Planowana liczba uczestników projektu : 1859 osób bezrobotnych, w tym:

 

 

 

Struktura uczestników:

 

- 86 (K/M) nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup uczestników, w tym zakończy: 78

 

- 810 ( K/M) w wieku 15-30 lat, w tym zakończy: 738

 

-185 (K/M) w wieku 50-64 lat, w tym zakończy: 169

 

- 89 (K/M) osoby niepełnosprawne, w tym zakończy: 75

 

- 689 (K/M) osoby długotrwale bezrobotne, w tym zakończy 649

 

W śród uczestników projektu będą:

 

- 372 osoby: młodzież NEET (20 %)

 

- 610 osób z terenów wiejskich.

 

 

 

 

 

Formy wsparcia:

 

 

 

Staże

 

Planowana liczba uczestników Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.

 

1168 1168

 

 

 

 

 

Szkolenia

 

Planowana liczba uczestników Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r..

 

364 364

 

 

 

 

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Planowana liczba uczestników Wykonanie wg stanu na 30.09.2014 r.

 

271 271

 

 

 

 

 

Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla 150 osób

 

Planowana liczba uczestników Wykonanie wg stanu na 30.09.2014 r.

 

207 208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniesione wydatki: 18 606 790.76 zł tj. 99,86 % planowanych wydatków

 

Liczba osób, które przystąpiły do projektu: 1881 tj. 101,20 % planowanych uczestników

 

 

----------------------------------------------

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

III kwartał 2014 r.

 

Tytuł projektu: „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

zawodowej

osób bezrobotnych

Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres realizacji: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

 

Cel główny:

Zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy 1614 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kłodzku (z 1730 przystępujących i powracających do projektu) w okresie 01.01.2014 -31.12.2014

 

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 984 uczestników projektu poprzez udział w stażach do końca 2014r.

2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 370 uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach w tym 150 osób , dla których zaplanowano szkolenie i wypłatę środków na podjecie dział. gosp. do końca 2014r.

3. Stworzenie warunków do samozatrudnienia poprzez przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 260 uczestników projektu do końca 2014 r.

4. Zwiększenie pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla 150 uczestników projektu poprzez wsparcie w ramach wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy do końca 2014r.

 

Wydatki projektu:

 

Ogółem: 18 632 600,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 18 632 600,00

 

Planowana liczba uczestników projektu : 1850 osób bezrobotnych, w tym:

 

Struktura uczestników:

- 86 (K/M) nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup uczestników, w tym zakończy: 76

-785 ( K/M) w wieku 15-30 lat, w tym zakończy: 738

- 140 (K/M) w wieku 50-64 lat, w tym zakończy: 126

- 89(K/M) osoby niepełnosprawne, w tym zakończy: 75

- 750 (K/M) osoby długotrwale bezrobotne, w tym zakończy 679

W śród uczestników projektu będą:

- 370 osoby: młodzież NEET (20 %)

- 610 osób z terenów wiejskich.

 

 

Formy wsparcia:

 

Staże

Planowana liczba uczestników - 1168

Wykonanie wg stanu na 30.09.2014 r.  - 1168

 

 

Szkolenia

Planowana liczba uczestników- 364

Wykonanie wg stanu na 30.09.2014 r. - 322

 

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowana liczba uczestników- 245

Wykonanie wg stanu na 30.09.2014 r. - 191

 

 

 

Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy

Planowana liczba uczestników - 224

Wykonanie wg stanu na 30.09.2014 r. - 119

 

 

 

Poniesione wydatki: 12 670 212,07 zł tj. 68,00 % planowanych wydatków

Liczba osób, które przystąpiły do projektu: 1474 (K-806 , M-668 )osób. tj. 79,70 % planowanych uczestników.

 

Sporządził:

Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

II kwartał 2014 r.

 

Tytuł projektu: „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

zawodowej

osób bezrobotnych

Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres realizacji: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

 

Cel główny:

Zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy 1614 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kłodzku (z 1730 przystępujących i powracających do projektu) w okresie 01.01.2014 -31.12.2014

 

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 984 uczestników projektu poprzez udział w stażach do końca 2014r.

2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 370 uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach w tym 150 osób , dla których zaplanowano szkolenie i wypłatę środków na podjecie dział. gosp. do końca 2014r.

3. Stworzenie warunków do samozatrudnienia poprzez przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 260 uczestników projektu do końca 2014 r.

4. Zwiększenie pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla 150 uczestników projektu poprzez wsparcie w ramach wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy do końca 2014r.

 

Wydatki projektu:

 

Ogółem: 18 632 600,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 18 632 600,00

 

Planowana liczba uczestników projektu : 1730 osób bezrobotnych, w tym:

 

Struktura uczestników:

- 172 (K/M) nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup uczestników, w tym zakończy: 162

-735 ( K/M) w wieku 15-30 lat, w tym zakończy: 689

- 130 (K/M) w wieku 50-64 lat, w tym zakończy: 124

- 83(K/M) osoby niepełnosprawne, w tym zakończy: 75

- 610(K/M) osoby długotrwale bezrobotne, w tym zakończy 549

W śród uczestników projektu będą:

- 346 osoby: młodzież NEET (20 %)

- 675 osób z terenów wiejskich.

 

 

Formy wsparcia:

 

1.Staże – dla 1090 uczestników

 

2.Szkolenia – dla 288 uczestników osób w tym:

 

- Opiekun(ka) w żłobku lub klubie dziecięcym -10K/M

- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli LPG – 30 K/M

- Spawanie : elektrodą otuloną(111), TIG(141), (135)- 12K/M

- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – 12 K/M

- Uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV-12 K/M

- Opiekunka osób starszych z kursem języka niemieckiego-10 K/M

- Obsługa kasy fiskalnej – 30 K/M

- Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci – 10 K/M

- Tapicer meblowy- 12 K/M

- Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej – 150 K/M

- Szkolenia indywidualne 100 K/M

 

3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 260 osób.

4. Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla 150 osób

 

 

Poniesione wydatki: 4 266 800,84 zł tj. 22,90 % planowanych wydatków

Liczba osób, które przystąpiły do projektu: 994 (K- 589, M-405)osób. tj. 57,46 % planowanych uczestników.

 

Sporządził:

Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku od dnia 1 stycznia 2014 roku kontynuacje realizację projektu systemowego „Buduj przyszłość” poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki projektu w 2014 r. – 18 632 600,00 zł

 

Planowane formy wsparcia:

  • Staże dla 1090 osób
  • Szkolenia grupowe i indywidualne dla 380 osób
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 260 osób
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla 150 osób

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kłodzku. Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności z uwagi na konieczność osiągnięcia założeń wniosku o dofinansowanie do projektu kwalifikowane będą:

  • osoby bezrobotne do 30 roku życia,
  • osoby bezrobotne do 24 roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
  • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • bezrobotni nauczyciele, którzy utracili zatrudnienie w sektorze oświaty

 

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualnym planem działania bezpośrednio

przed przystąpieniem do projektu, o którym mowa w art.2 pkt.10a ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

W 2014 roku możliwy jest udział osób, które były uczestnikami projektu w poprzednich latach.

 

                                                         ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

IV kwartał 2013 r. – stan na 31.12.2013 r.

 

Tytuł projektu: „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

               zawodowej osób bezrobotnych

Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

                     aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 

Cel główny:

Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek 970 osób bezrobotnych

zarejestrowanych w PUP w Kłodzku ( z 1049 ob. wsparciem)w okresie 01.01.2013-31.12.2013

 

 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu w 2013 r.: 1 096 osób.

 

 

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 506 osób z 564 w wieku 15-30 lat, w tym osób w wieku 15-24

poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.)

do końca 2013 r.

 

2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 46 osób niepełnosprawnych z 52 poprzez udział w

adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r.

 

3. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 253 osób w wieku 50-64 lata z 263 poprzez udział w adekwatnie

wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r.

 

4. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 236 osób nie należących do grup docelowych z 239 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r.

 

 

Wydatki projektu:

 

Ogółem: 10 941 600,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 10 941 600,00

 

- co najmniej 25 % uczestników projektu, będą stanowiły osoby w wieku 50-64 lata (tj. 276 osoby), a co najmniej

tym 60 % z nich ( tj. 158 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu,

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

             Wykonanie:

                               279 (K-108, M-171)

 

- co najmniej 4,36 % to osoby niepełnosprawne (tj. 52 osoby niepełnosprawne), a co najmniej 60 % z nich ( tj. 28 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

             Wykonanie:

                               56 ( K-33, M-23)

 

- co najmniej 50 % to osoby w wieku 15-30 lat (tj. 564 osób),

              Wykonanie:

                               561 ( K- 318, M-243)

 

 

Formy wsparcia - wykonanie

 

1.Staże – dla 700 osób

Wykonanie: 701 uczestników(K-437 M-264) tj. 100,14 % planowanych uczestników staży.

 

2.Szkolenia – dla 132 osób (K31-,M-101),w tym:

-„Spawacz łukowy elektrodą otuloną, MAG, TIG” -24 os.,

- „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” – 15 os.,

-„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” – 15 os,

-„Profesjonalny sprzedawca” – 15 os.,

-„Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”- 15 os.,

-„Samodzielny księgowy”- 15 os,

-„Robotnik gospodarczy”-32 os.

Wykonanie:71 (K-14;M-57) tj. 71,7 % ogółu uczestników szkoleń.

 

3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 263 osób (K-93,M-170)

 

 

Poniesione wydatki:10 920 226,78tj. % tj. 99,80 zł ogółu wydatków

 

Sporządził: Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

III kwartał 2013 r.

 

Tytuł projektu: „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

zawodowej

osób bezrobotnych

Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 

Cel główny:

Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek 970 osób bezrobotnych

zarejestrowanych w PUP w Kłodzku ( z 1049 ob. wsparciem)w okresie 01.01.2013-31.12.2013

 

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 485 osób z 525 w wieku 15-30 lat, w tym osób

    w wieku 15-24 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia,

    przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r.

 

2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 41 osób niepełnosprawnych z 46 poprzez udział

   w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.)

   do końca 2013 r.

 

3. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 244 osób w wieku 50-64 lata z 263 poprzez udział

    w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.)

    do końca 2013 r.

 

4. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 241 osób nie należących do grup docelowych

    z 250 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia,

    przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r.

 

 

Wydatki projektu:

 

Ogółem: 10 941 600,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 10 941 600,00

 

Planowana liczba uczestników projektu : 1049 osób bezrobotnych, w tym:

 

- co najmniej 25 % uczestników projektu, będą stanowiły osoby w wieku 50-64 lata (tj. 263 osoby), a co najmniej tym 60 % z nich ( tj. 158 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- co najmniej 4,36 % to osoby niepełnosprawne (tj. 46 osób niepełnosprawnych), a co najmniej 60 % z nich ( tj. 28 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- co najmniej 50 % to osoby w wieku 15-30 lat (tj. 525 osób),

 

 

Formy wsparcia:

 

1.Staże – dla 700 osób

  Wykonanie: 701 uczestników(K-437 M-264) tj. 100,14 % planowanych uczestników staży.

 

2.Szkolenia – dla 99 osób (K-30,M-66),w tym:

-„Spawacz łukowy elektrodą otuloną, MAG, TIG” -24 os.,

- „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” – 15 os.,

-„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” – 15 os,

-„Profesjonalny sprzedawca” – 15 os.,

-„Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”- 15 os.,

-„Samodzielny księgowy”- 15 os,

  Wykonanie:71 (K-14;M-57) tj. 71,7 % ogółu uczestników szkoleń.

 

3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 250 osób (K-106,M-144)

   Wykonanie:202 uczestników (K-71; M-131) tj. 80,8 % planowanych uczestnikówformy wsparcia.

 

 

Poniesione wydatki:8 072 317,56 złtj. 73,78 % planowanych wydatków.

Liczba osób, które przystąpiły do projektu: 974 osób tj. 92,85 % planowanych uczestników.

 

Sporządził:

Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

II kwartał 2013 r.

 

Tytuł projektu: „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

zawodowej

osób bezrobotnych

Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 

Cel główny:

Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek 970 osób bezrobotnych

zarejestrowanych w PUP w Kłodzku ( z 1049 ob. wsparciem)w okresie 01.01.2013-31.12.2013

 

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 485 osób z 525 w wieku 15-30 lat, w tym osób

w wieku 15-24 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie

środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r.

 

2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 41 osób niepełnosprawnych z 46 poprzez udział

w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.)

do końca 2013 r.

 

3. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 244 osób w wieku 50-64 lata z 263 poprzez udział

w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.)

do końca 2013 r.

 

4. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 241 osób nie należących do grup docelowych

z 250 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie

środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r.

 

Wydatki projektu:

 

Ogółem: 10 941 600,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 10 941 600,00

 

Planowana liczba uczestników projektu : 1049 osób bezrobotnych, w tym:

 

- co najmniej 25 % uczestników projektu, będą stanowiły osoby w wieku 50-64 lata (tj. 263 osoby), a co najmniej tym 60 % z nich ( tj. 158 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- co najmniej 4,36 % to osoby niepełnosprawne (tj. 46 osób niepełnosprawnych), a co najmniej 60 % z nich ( tj. 28 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- co najmniej 50 % to osoby w wieku 15-30 lat (tj. 525 osób),

 

 

Formy wsparcia:

 

1.Staże – dla 700 uczestników (K-434, M-266)

 

2.Szkolenia – dla 99 osób (K-30,M-66),w tym:

-„Spawacz łukowy elektrodą otuloną, MAG, TIG” -24 os.,

- „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” – 15 os.,

-„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” – 15 os,

-„Profesjonalny sprzedawca” – 15 os.,

-„Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”- 15 os.,

-„Samodzielny księgowy”- 15 os,

 

3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 250 osób (K-106,M-144)

 

Poniesione wydatki: 3 426 442,76 zł tj. 31,30 % planowanych wydatków

Liczba osób, które przystąpiły do projektu: 497 osób (w tym 401 w ramach staży, 96 w ramach wypłaty środków na podjecie działalności gospodarczej) tj. 47,38 % planowanych uczestników

Sporządził:

Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI  PROJEKTU „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ” 

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

I kwartał 2013 r.

 

Tytuł projektu: „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ” 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:    VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:    6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

                   osób bezrobotnych

Poddziałanie:    6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

                         aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 

Cel główny:

Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek  970 osób bezrobotnych zarejestrowanych

w PUP w Kłodzku  ( z 1049 ob. wsparciem)w okresie 01.01.2013-31.12.2013

 

Cele szczegółowe:                                                                                                                       

1. Zwiększenie możliwości  uzyskania zatrudnienia 485 osób  z   525  w wieku 15-30 lat, w tym osób 

w  wieku 15-24  poprzez udział w adekwatnie wybranych  instrumentach (staże, szkolenia,

przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r.

 

2. Zwiększenie możliwości  uzyskania zatrudnienia  41 osób niepełnosprawnych z 46  poprzez udział

w adekwatnie wybranych  instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.)

do końca 2013 r.

 

3. Zwiększenie możliwości  uzyskania zatrudnienia  244 osób w wieku 50-64 lata  z 263

poprzez udział w adekwatnie wybranych  instrumentach (staże, szkolenia,

przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r.

 

4. Zwiększenie możliwości  uzyskania zatrudnienia 241 osób nie należących do grup docelowych

z 250 poprzez udział w adekwatnie wybranych  instrumentach (staże, szkolenia,

przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r.

 

Wydatki projektu:

 

Ogółem:    10 941 600,00  zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie:  10 941 600,00  zł

 

Planowana liczba uczestników projektu : 1049 osób bezrobotnych, w tym:

 

- co najmniej 25 % uczestników projektu, będą   stanowiły  osoby w wieku  50-64 lata (tj. 263 osoby), a co najmniej tym 60 % z nich ( tj. 158  osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- co najmniej  4,36 % to  osoby  niepełnosprawne (tj.  46   osób niepełnosprawnych), a co najmniej    60 % z nich ( tj. 28 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- co najmniej 50 % to osoby w wieku  15-30 lat  (tj. 525  osób),

 

 

Formy wsparcia:

1.Staże – dla 700 uczestników (K-434, M-266)

2.Szkolenia – dla 99 osób (K-30,M-66),w tym:

-„Spawacz łukowy elektrodą otuloną, MAG, TIG” -24 os.,

- „Operator  obrabiarek sterowanych numerycznie” – 15  os.,

-„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” – 15 os,

-„Profesjonalny sprzedawca” – 15 os.,

-„Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”- 15 os.,

-„Samodzielny księgowy”- 15 os,

3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla  250 osób (K-106,M-144)

 

Sporządził:

Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

 

DOTYCZĄCA REALIZACJI  PROJEKTU „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ” 

 

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

IV kwartał 2012 r.

 

 

 

Tytuł projektu: „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet:            VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 

Działanie:            6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

Poddziałanie:      6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej    

                          osób bezrobotnych

 

Okres realizacji: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

 

 

Cel główny:

 

Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek 563 osób bezrobotnych (K-275,M-238)przystępujących i powracających do projektu zarejestrowanych w PUP w Kłodzku w okresie 01.01.2012-31.12.2012

 

 

Cele szczegółowe:                                                                                                                       

 

1. Zdobycie doświadczeń zawodowych poprzez udział w stażach przez 328 osób do końca 2012 r.

 

2. Podniesienie kwalifikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności poprzez udział w szkoleniach przez 78 osób 

    do końca  2012 r.

 

3. Stworzenie warunków do samozatrudnienia poprzez przyznanie   jednorazowo środków na podjęcie

    działalności gospodarczej przez 107 osób do końca 2012 r.

 

 

 

Wydatki projektu:

 

 

Ogółem:    4 966 000,00  zł w tym:

 

Wnioskowane dofinansowanie:  4 966 000,00  zł

 

Planowana liczba uczestników projektu :  598 osób  

 

Zrealizowane    formy wsparcia:

 

 

1.Staże – dla 400 uczestników (K-229, M-171)

 

2.Szkolenia – dla 81 uczestników (K-48,  M-33), w tym:

 

- „Operator koparko-ładowarki” – 10 osób,

 

- „Sprzedawca w handlu detalicznym z obsługą kas fiskalnych, obsługą programów do fakturowania,    

   profesjonalna obsługa klienta” – 12 osób,

 

-„Opiekunka dziecięca” – 10 osób,

 

- „Profesjonalna opiekunka osób starszych z nauką języka niemieckiego” – 10 osób,

 

- „Nowoczesne metody wykańczania wnętrz” – osób,

 

- „Profesjonalna asystentka – obsługa biura i sekretariatu – osób,

 

-„Szkolenie operatorów zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III” – 10 osób,

 

- „Certyfikowany specjalista, kadry i płace” – 10 osób.

 

3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 107 (K-40, M-36) uczestników.

 

 

Poniesione wydatki:  4 963 146,98zł tj. 99,94 % całkowitych wydatków projektu

 

 


 

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI  PROJEKTU

 „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ” Poddziałanie 6.1.3 PO KL

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

III kwartał 2012 r.

 

Tytuł projektu: „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ” 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:             VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:             6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

                              zawodowej

                              osób bezrobotnych

Poddziałanie:      6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

                             aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres realizacji: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

 

Cel główny:

Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek 513 osób bezrobotnych (K-275,M-238)przystępujących i powracających do projektu zarejestrowanych w PUP w Kłodzku w okresie 01.01.2012-31.12.2012

 

Cele szczegółowe:                                                                                                                       

1. Zdobycie doświadczeń zawodowych poprzez udział w stażach przez 328 osób do końca 2012 r.

2. Podniesienie kwalifikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności poprzez udział w szkoleniach prze

    z 78 osób  do końca  2012 r.

3. Stworzenie warunków do samozatrudnienia poprzez przyznanie   jednorazowo środków na podjęcie

    działalności gospodarczej przez 107 osób do końca 2012 r.

 

Wydatki projektu:

Ogółem:    4 966 000,00  zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie:  4 966 000,00  zł

 

Planowana liczba uczestników projektu :  589 osób 

 

Realizowane  formy wsparcia:

 

1.Staże – dla 400 uczestników (K-229, M-171)

2.Szkolenia – dla 82 uczestników (K-46,  M-36), w tym:

- „Operator koparko-ładowarki” – 10 osób,

- „Sprzedawca w handlu detalicznym z obsługą kas fiskalnych, obsługą programów do fakturowania,   

    profesjonalna obsługa klienta” – 12 osób,

-„Opiekunka dziecięca” – 10 osób,

- „Profesjonalna opiekunka osób starszych z nauką języka niemieckiego” – 10 osób,

- „Nowoczesne metody wykańczania wnętrz” – osób,

- „Profesjonalna asystentka – obsługa biura i sekretariatu – osób,

-„Szkolenie operatorów zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III” – 10 osób,

- „Certyfikowany specjalista, kadry i płace” – 10 osób.

3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 107 (K-40, M-36) uczestników.

 

Postęp rzeczowy projektu:

1.Staże: Rozpoczęcie udziału przez 400 uczestników projektu

2. Szkolenia: Objęcie szkoleniami 82 osób.

    Zakończenie 3 szkoleń grupowych.

3. Wypłaty  środków  na podjecie działalności gospodarczej w ujęciu narastającym od początku realizacji  

    projektu:   83  osób.

 

Postęp finansowy  projektu:

Poniesione wydatki:  3 372 864,30 zł tj. 67,92 % całkowitych wydatków projektu

 

Sporządził:

Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

Strona dodana przez: Radosław Bazylewicz (2015-07-07 09:04:16) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2015-07-07 09:05:38)