Poddziałanie 7.2.1 PO KL - "Nowy zawód - Nowe perspektywy"

               

   Projekt „Nowy zawód-Nowe perspektywy” realizowany w ramach
        
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

       Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

 

 

31 października 2015 roku ,realizacja projektu:

"NOWY ZAWÓD - NOWE PERSPEKTYWY"

została ZAKOŃCZONA.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od dnia 1 sierpnia 2015 roku - 30 uczestników projektu przystąpiło do kolejnego etapu czwartej edycji projektu:

”Nowy zawód – nowe perspektywy” – zadanie 4 wniosku - Staże zawodowe.

Staże przygotowane są dla 30 uczestników, po odbyciu których mają dużą szansę na podjęcie zatrudnienia.

16 uczetników odbywa staże w rejonie Kłodzka.

14 uczestników odbywa staże w rejonie Nowej Rudy

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Hotelu METRO - Boguszyn odbyła się konferencja nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego, promująca międzyjnymi nasz projekt ,której organizatorami  byli:
                   - Starosta Kłodzki – Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku,
                   - firma Znak
                   - Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek Konfederacji Lewiatan

 

Konferencja adresowana była do pracodawców z terenu Powiatu Kłodzkiego,
w konferencji uczestniczyło 70 pracodawców, którzy pozyskali wiedzę na temat :
        - pozyskiwania środków na szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla pracowników i pracodawców,
        - możliwości uzyskania szerokiego wsparcia ze środków KFS w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników
      

Pracodawcy  poznali korzyści płynących z wdrożenia innowacyjnych metod aktywizacji społeczno – zawodowej

pracowników oraz osób
bezrobotnych na przykładzie projektu: „Nowy zawód – Nowe perspektywy”

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.1

 

Relacja fotograficzna dostępna na : https://www.facebook.com/pupklodzko?pnref=story

 

W związku z otrzymaną informacją z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie

wydłużenia czasu trwania projektu „Nowy Zawód- Nowe Perspektywy” realizowanego w partnerstwie

z Fundacją „Razem” z Wałbrzycha, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

rozpoczynamy procedury związane z rekrutacją .

Do projektu zakwalifikujemy 30 (17 kobiet;13 mężczyzn) osób bezrobotnych z powiatu kłodzkiego

w tym min. 50 % stanowić będą osoby 50+ (15 osób) oraz osoby niepełnosprawne pobierające zasiłek

z OPS z tytuły niepełnosprawności 30% ( 9 osób) - z uwzględnieniem połączeń komunikacyjnych osób

z uwagi, iż zajęcia odbywać się będą w - Nowej Rudzie-Słupcu.

Wszystkie osoby muszą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP Kłodzko i zagrożone

wykluczeniem społecznym z powodu: bezrobocia, wieku , niepełnosprawności, art. 7 ustawy

o pomocy społecznej.

 

W grupie tej są:

- osoby po 50 tym roku życia z niskimi kwalifikacjami

- osoby w wieku 18-25 lat bez kwalifikacji zawodowych

- osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim bądź umiarkowanym pobierające zasiłek

okresowy z OPS

 

Harmonogram projektu:

01-30.06.2015 - etap rekrutacji, identyfikacji i diagnoza indywidualnych potrzeb i

predyspozycji

01-31.07.2015 - Akademia Aktywnego Działania – szkolenia miękkie

01.08.2015-31.10.2015 staże zawodowe

 

Realizacja staży od 01.08.2015 -31.10.2015 bez możliwości zmiany terminu odbywania stażu.

 

Efektywność zatrudnieniowa po stażach- minimum 30%.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku informuję , iż wraz Fundacją „Razem” , od 1 marca 2015 przystąpił do kolejnego etapu

pierwszej edycji projektu: ”Nowy zawód – nowe perspektywy” – zadanie 4 wniosku - Staże zawodowe.

Staże przygotowane są dla 37 uczestników, po odbyciu których mają dużą szansę na podjęcie zatrudnienia.

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 22 kwietnia 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku wraz z Fundacją „Razem” przystąpił

do kolejnego etapu pierwszej edycji projektu:

”Nowy zawód – nowe perspektywy” – szkolenia zawodowe dla uczestników projektu.

 

 1. „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami sprzedaży, kadr i płac” dla 11 osób.

           Data rozpoczęcia i miejsce szkolenia: 12.01.2015r , Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ,

           filia Bystrzyca Kłodzka

           Nazwa wykonawcy: Fundacja ”RAZEM” z Wałbrzycha

 

 1. „Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowców wózków jezdniowych” dla 14 osób.

         Data rozpoczęcia i miejsce szkolenia : 20.01.2015r – godz. 8.00 ,

         Zespół Szkół Ogólnokształcących , ul. Sempołowskiego 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

        Zajęcia praktyczne: Zakład Drzewny „Dekor” s.c. , ul. Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca Kł.

        Nazwa wykonawcy: Agencja Usług Oświatowych „Omnibus”

 

     3. „Kelner –Barman” dla 11 osób.

         Data rozpoczęcia i miejsce szkolenia :19.01.2015

         MGOK - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 20
         57-500 Bystrzyca Kłodzka

         Nazwa wykonawcy: DZDZ – Ośrodek Kształcenia Zawodowego , Ząbkowice Śl.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach od 14 do 17 grudnia 2014roku uczestnicy naszego projektu( I grupa ), wraz z pracodawcami oraz

kadrą zarządzającą , przebywała z wizytom studyjną zorganizowaną w ramach komponentu ponadnarodowego

w miejscowości Reggio Emilia , u naszego włoskiego partnera Istituto Formazione Operatori Aziendali .

 

IFOA jest organizacją pozarządową działającą od 1971 roku. Powstała by zapewnić wsparcie sektorowi

pozarządowemu we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami , reagować na zmiany zachodzące

w społeczeństwie i na rynku pracy tak, aby wspierać rozwój przedsiębiorczość w regionie

oraz ograniczać bezrobocie.

 

 

Podczas wizyty uczestniczyliśmy w następujących warsztatach, szkoleniach i prezentacjach :

 

- Prezentacja IFOA oraz systemu i metod pracy

 

- Przygotowanie do zatrudnienia na podstawie metodologii europejskiego rynku pracy :

 

    balansowanie kompetencji i kształcenia ustawiczne pracowników

 

-Metody i działania wspierające zatrudnienie i walkę z bezrobociem oraz wykluczeniem

 

-Europejskie narzędzia używane przez IFOA

 

-Formalne, nieformalne techniki szkolenia bezrobotnych

 

-Wizyta w lokalnym centrum zatrudnienia: zapoznanie się z jego działaniem oraz

 

 z narzędziami rekrutacji i oceny

- Procesy rekrutacyjne i sposoby aktywnego poszukiwania pracy

 

-------------------------------------------

 

III EDYCJA ROZPOCZĘTA

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku wraz z Fundacją „RAZEM” w ramach realizacji projektu pt. „NOWY ZAWÓD – NOWE PERSPEKTYWY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej rozpoczął III edycję projektu. W wyniku procesu rekrutacji prowadzonego przez doradców zawodowych oraz psychologa zakwalifikowano 33 osoby bezrobotne u których zidentyfikowano i zdiagnozowano indywidualne potrzeby. III edycja skierowana jest do osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z gmin:

 

                       - Bystrzyca Kłodzka

                       - Międzylesie

                       - Stronie Śląskie

                       - Lądek-Zdrój

 

Od 1.10.2014 roku Rozpoczęliśmy działania w ramach Akademii Aktywnego Działania oraz Trening umiejętności społecznych i życiowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z programem i prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów w dwóch grupac wykładowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUSZYŁA REKRUTACJA !!!

 

Od 1 sierpnia 2014 roku rozpoczynamy III edycję projektu: "NOWY ZAWÓD- NOWE PERSPEKTYWY",

  skierowaną do osób zamieszkujących następujące gminy:

 

 • Bystrzyca Kłodzka
 • Lądek-Zdrój
 • Międzylesie
 • Stronie Śląskie

 

Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP Kłodzko i zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu: bezrobocia, wieku , niepełnosprawności, art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku informuję iż wraz Fundacją „Razem”  30 kwietnia 2014 zakończył drugi etam

edycji Noworudzko-Radkowskiej naszego projektu jakim były szkolenia zawodowe- poniżej przedstawiamy kilka

zdjeć z egzaminu ze szkolenia :"kelner -barman " i "magazynier".

od 1 maja 2014 roku rozpoczynamy  kolejny etap drugiej edycji projektu: ”Nowy zawód – nowe perspektywy”

– zadanie 4 wniosku - Staże zawodowe. Staże przygotowane są dla 30 uczestników, po odbyciu których

mają dużą szansę na podjęcie zatrudnienia.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od dnia 10 marca 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku wraz z Fundacją „Razem” przystąpił do kolejnego etapu drugiej edycji projektu: ”Nowy zawód – nowe perspektywy” – szkolenia zawodowe dla uczestników projektu – zamieszkujących rejon Nowej Rudy i Radkowa.

 

 1. „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami sprzedaży, kadr i płac” dla 10 osób. Data rozpoczęcia                         i miejsce szkolenia: 11.03.2014r , NST Nowa Ruda .Nazwa wykonawcy: Fundacja ”RAZEM” z Wałbrzycha
 1. „Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowców wózków jezdniowych” dla 10 osób.                            Data rozpoczęcia i miejsce szkolenia : 10.03.2014r ,MOK w Nowej Rudzie – teoria, Przerób Kamienia                     Marian Jania- praktyka.Nazwa wykonawcy: Agencja Usług Oświatowych – Omnibus z Kłodzka .
 1. „Kelner –Barman” dla 10 osób. Data rozpoczęcia i miejsce szkolenia: NST Nowa Ruda, 17.04.2014r .                     Nazwa wykonawcy: Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy wraz z Fundacją „Razem” w ramach realizacji projektu pt. „Nowy zawód- Nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej rozpoczął II edycję projektu. W wyniku procesu rekrutacji prowadzonego przez doradców zawodowych oraz psychologa podczas indywidualnych konsultacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 30 osób bezrobotnych u których zidentyfikowano i zdiagnozowano indywidualne potrzeby. II edycja projektu skierowana jest do osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy i Miasta Nowa Ruda oraz gminy Radków.

W ramach zaplanowanych form wsparcia od 2 grudnia 2013r. Powiatowy Urząd Pracy przy współpracy z Fundacją „Razem” rozpoczął Akademię Aktywnego Działania wraz Treningiem umiejętności społecznych i życiowych oraz Treningiem zdobywania pracy. Zajęcia odbywają się zgodnie z programem przez parę wykwalifikowanych trenerów w podziale na 2 grupy (w każdej 15os.)w terminie od 02.12.2013- 20.02.2014r. Celem treningów jest zwiększenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Podczas realizacji treningów gwarantujemy:

- zwroty kosztów dojazdu

- catering

- materiały szkoleniowe

- certyfikaty

 

W ramach Akademii Aktywnego Działania odbywają się również indywidualne konsultacje z akompaniatorem, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnego planu działania, planu osobowościowego, wypracowanie siatki kontaktów, sporządzenie CV wraz z listem motywacyjnym. Wszelkie działania mają przygotować uczestników projektu do aktywnego samodzielnego poszukiwania i świadczenia pracy. Indywidualne konsultacje prowadzone są od grudnia 2013 do lipca 2014r. Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu.

 

Od miesiąca marca 2014 rozpoczniemy realizację szkoleń zawodowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku informuję iż wraz Fundacją „Razem” , od 1 lipca 2013 przystąpił do kolejnego etapu

pierwszej edycji projektu: ”Nowy zawód – nowe perspektywy” – zadanie 4 wniosku - Staże zawodowe.

Staże przygotowane są dla 30 uczestników, po odbyciu których mają dużą szansę na podjęcie zatrudnienia.

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 22 kwietnia 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku wraz z Fundacją „Razem” przystępił do kolejnego etapu pierwszej edycji projektu: ”Nowy zawód – nowe perspektywy” – szkolenia zawodowe dla uczestników projektu.

 1. „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami sprzedaży, kadr i płac” dla 10 osób.                                            Data rozpoczęcia  i miejsce szkolenia: 22.04.2013r , WSZ „Edukacja” w Kłodzku.                                                   Nazwa wykonawcy: Fundacja ”RAZEM” z Wałbrzycha
 1. „Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowców wózków jezdniowych”dla 10 osób.                             Data rozpoczęcia  i miejsce szkolenia : 06.05.2013r , OKZ w Kłodzku.                                                               Nazwa wykonawcy: DZDZ – Ośrodek Kształcenia Zawodowego .
 1. „Kelner –Barman” dla 10 osób.                                                                                                                      Data rozpoczęcia  i miejsce szkolenia: Restauracja SECESJA, 06.05.2013r .                                                         Nazwa wykonawcy: Centrum Edukacji Zawodowej –CARGO Sp. z o.o.

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 1 grudnia 2012 roku Fundacja „Razem” z Wałbrzycha wraz w Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku przystąpiła do realizacji projektu pt. „Nowy zawód- Nowe perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach tego projektu w III edycjach obejmiemy wsparciem 90 osób bezrobotnych zamieszkujących teren powiatu kłodzkiego .

Wszystkie osoby muszą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP Kłodzko i zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu: bezrobocia, wieku , niepełnosprawności, art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W grupie tej są:

- osoby po 50 tym roku życia z niskimi kwalifikacjami

- osoby w wieku 18-25 lat bez kwalifikacji zawodowych

- osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim bądź umiarkowanym pobierające zasiłek okresowy z OPS

I edycja dotyczy osób zamieszkujących następujące gminy:

 • miasta Kłodzka
 • gminy Kłodzko
 • gminy Polanica-Zdrój
 • gminy Lewin Kłodzki
 • gminy Kudowa-Zdrój
 • gminy Szczytna
 • gmina Duszniki-Zdrój

 

Strona dodana przez: Radosław Bazylewicz (2015-07-07 09:06:39) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2015-12-23 08:54:54)