Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w roku 2013.

 

 

1. Program dla osób do 30 roku życia

 

Liczba osób obejmowana programem: 90 osoby bezrobotne do 30 roku życia

 

Pozyskana kwota: 680,0 tys. zł

Okres realizacji: 15.02.2013 r. – 31.12.2013 r.

 

Lp.

Formy aktywizacji

Liczba osób

Kwota (w tys. zł)

1.

Staże

80

482,5

2.

Refundacje doposażenia stanowiska pracy

10

19 7,5

 

Ogółem:

90

680,0

 

 

2. Program dla osób powyżej 50 roku życia

 

Liczba osób obejmowana programem: 57 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Pozyskana kwota: 471 545,00 zł

Okres realizacji: 15.02.2013 r. – 31.12.2013 r.

 

Lp.

Formy aktywizacji

Liczba osób

Kwota (w tys. zł)

1.

Staże

50

272,5

2.

Refundacje doposażenia stanowiska pracy

7

140,0

 

Ogółem:

57

412,5

 

 

3. Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy nr 1

 

Liczba osób obejmowana programem: 119 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Pozyskana kwota: 694 000,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2012 r. -31.12.2012 r.

 

Lp.

Formy aktywizacji

Liczba osób

Kwota rezerwy (w tys. zł)

1.

Pośrednictwo pracy

51

0,00

2.

Poradnictwo zawodowe

51

0,00

3.

Staże

25

117,9

4.

Szkolenia

21

12,1

5.

Refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy

5

94,9

 

Ogółem:

51

224,9

 

 

Strona dodana przez: Radosław Bazylewicz (2015-07-07 09:11:01) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2015-07-07 09:13:31)