Projekty konkursowe - EFS

 

 

 

 

OSTANIE WOLNE MIEJSCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forumwalbrzyskie.wixsite.com/wlasnybiznes/listy-rankingowe

 

 

 

 

Więcej ...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

więcej ...

   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 12 grudnia 2016 roku rozpoczęło się szkolenie dla 1 grupy przyszłych przedsiębiorców z terenu powiatu kłodzkiego w ramach projektu - "WŁASNY BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH” działanie 8.3 RPO WD 2014-2020
W ramach wsparcia uczestnicy mogą skorzystać z bezzwrotnych dotacji do wysokości 20 600,00 złotych na zakupy inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności w wysokości do 15 600,00 zł ( średnio 1 300,00 zł/miesięcznie) z przeznaczeniem na opłaty obowiązkowych składek ZUS, prowadzenie księgowości, wynajem lokalu, ubezpieczenie zakupionego w ramach dotacji sprzętu itp.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dnia 1 września 2016 roku uruchomiony Projekt partnerski realizowany przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, Fundację Razem w Wałbrzychu, stowarzyszenie Excalibur z Zielonej Góry, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich . Jest to pierwszy na naszym terenie tak duży projekt w którego

realizacje zaangażowały się ,aż 3 Powiatowe Urzędy Pracy .

Projekt z wynikiem 136,5 punktów został najwyżej oceniony na liście rankingowej dla Konkursu zamkniętego

nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15

 

Tytuł projektu: Własny biznes nie jest dla wybranych

Lider projektu: stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu

Działanie 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowane

jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:10 799 976,00 w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości

10 519 976,00 zł

Zasięg terytorialny: na terenie powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego

Okres realizacji: 01.09.2016 roku – 31.08.2018 roku

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób powyżej 30 roku życia, chcących założyć i utrzymać na rynku własną firmę. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji oraz refundacje, w pierwszym okresie działania firmy , wydatków ponoszonych na funkcjonowanie firmy przez młodych przedsiębiorców. W ramach projektu, jego Uczestnicy i Uczestniczki mogą także korzystać z wsparcia doradczego, świadczonego przez ekspertów z wielu branż. Wsparciem objętych jest w projekcie ponad 229 osób. Okres realizacji projektu 01.09.2016 do 31.08.2018.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od dnia 28 października 2016 udostępniono publicznie dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie:

"WŁASNY BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH"

 

Pod poniższym linkiem znajdą Pańtwo wszytskie potrzebne dokumenty.

 

http://forumwalbrzyskie.wixsite.com/wlasnybiznes/rekrutacja

 

Dokumenty są dostepne również w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w pokoju nr 24

oraz na tablicach infromacyjnych.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU BĘDĄ WYPEŁNIANE PRZEZ UCZESTNIKÓW

OD 16 listopada 2016 roku.

 

 

Strona dodana przez: Marcin Gruszka (2016-11-03 10:53:19) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2017-05-26 09:27:45)