„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020

 

 

                         Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

 

INFORMACJA

 

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)”

 

 WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 PODSUMOWANIE

 

Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)”

 

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy

 

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

 

Poddziałanie 1.1.2:Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia w powiecie kłodzkim.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 15.09.2018 r.

 

W czerwcu 2017 r. na wniosek Instytucji Wdrażającej została zwiększona wartość projektu

 

o kwotę 787 133,68 zł.

 

 

 

Wartość projektu po zmianie:

 

Ogółem: 11 736 854,68 zł,

 

w 2017 r. – 8 269 463,00 zł,

 

w 2018 r. – 3 467 391,68 zł,

 

Wnioskowane dofinansowanie: 11 736 854,68 zł.

 

 

 

Planowane efekty:

 

Objęcie wsparciem ukierunkowanym na podjecie zatrudnienia 1058 uczestników projektu.

 

 

Poradnictwo zawodowe/

pośrednictwo pracy

1058 osób

Staże (badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

630 osób

Bony stażowe

100 osób

Bony na zasiedlenie

130 osób

Szkolenia ( badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

45 osób

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

153 osób

 

 

 

 

 

Zrealizowane zadania w projekcie/ liczba osób /wydatkowana kwota:

 

 

 

Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy                  418 osób

Staże                                                                       319 osób        795 079,81 zł

Bony stażowe                                                               0 osób                        0 zł

Bony na zasiedlenie                                                    63 osoby        523 610,00 zł

Szkolenia                                                                   15 osób                        0 zł

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  21 osób        503 999,00 zł

Koszty pośrednie                                                                             62 236,79 zł

 

RAZEM                                                                 418 osób   1 884 925,60 zł

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)”

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2:Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia w powiecie kłodzkim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Wartość projektu:

Ogółem: 10 949 721,00 zł,

w 2017 r. – 8 269 463,00 zł,

w 2018 r. – 2 680 258,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 10 949 721,00 zł.

Planowane efekty:

Objęcie wsparciem ukierunkowanym na podjecie zatrudnienia1026 uczestników projektu.

Poradnictwo zawodowe/

pośrednictwo pracy

1026 osób

Staże (badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

630 osób

Bony stażowe

100 osób

Bony na zasiedlenie

130 osób

Szkolenia ( badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

45 osób

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

121 osób

 

 

Strona dodana przez: Marcin Gruszka (2017-02-20 11:08:00) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2017-07-10 12:11:55)