Prawa poszukujących pracy

 

Osobie poszukującej pracy przysługuje prawo do korzystania z:

  • pośrednictwa pracy,
  • poradnictwa zawodowego,
  • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

 

Po spełneniu określonych warunków osobie poszukującej pracy przysługuje prawo do:

  • udziału w szkoleniu finansowanym z Funduszu Pracy, celem podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania i wynika to z umowy zawartej z jednostką szkoleniową,
  • udzielenia pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
  • sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:28) , zredagowana przez: Anna Świrska (2014-05-27 12:03:44)