Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty realizowane » „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020
Terminarz wypłacania świadczeń

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020

 

 

Tytuł projektu:

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ”

 

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy

 

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Uczestnikami mogą być tylko osoby powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku należące do I i II profilu pomocy oraz do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy)

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnością

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016. - 31.12.2016 r.

 

Wydatki projektu: 6 477 065,00 zł

 

Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy

525 osób

Staże (badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

420 osób

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

105 osób

 

Strona dodana przez: Marcin Gruszka (2017-02-20 11:11:34)
Zredagowana przez: Marcin Gruszka (2017-02-20 11:34:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/%E2%80%9Eaktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-powy%C5%BCej-30-roku-%C5%BCycia-znajdujacych-sie-w-szczegolnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-klodzkim-(iii)-%E2%80%9D-rpo-wd-2014-2020/290