Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bony » Bon stażowy
Terminarz wypłacania świadczeń

Bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

 

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

 

Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

 

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.

 

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Kwota premii, o której mowa w ust. 4, oraz maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa w ust. 6 pkt 1, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6.

 

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

 

Do stażu odbywanego w ramach bonu stażowego przepisy art. 53 ust. 1 i ust. 4–8 oraz art. 61a ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Strona dodana przez: Patrycja Rennik (2014-07-11 08:55:43)
Zredagowana przez: Klaudia Woszczuła (2017-04-12 14:40:35)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Bon stażowy (.docx 75.08kB) 2017-04-12 75.08kB Plik: Bon stażowy.docx (75.08kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek osoby bezrobotnej o bon stażowy (.docx 79.53kB) 2017-04-12 79.53kB Plik: Wniosek osoby bezrobotnej o bon stażowy.docx (79.53kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/240