Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacja starosty
Terminarz wypłacania świadczeń

Informacja starosty

 

Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku informuje, że informację starosta wydaje 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia oferty pracy bez prowadzenia rekrutacji lub 21 dni w przypadku organizowania rekrutacji.

 

 

Procedura:

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku informuje, że oferty pracy złożone w celu uzyskania informacji starosty, przyjmowane będą tylko na drukach dostępnych na stronie urzędu (pliki do pobrania).
  2. Odbiór informacji starosty odbywa się w PUP Kłodzko przy ul. Wyspiańskiego 2J, w godz. 08:00-14:00, pok. nr 1.
  3. W przypadku, gdy oferta została wypełniona niekompletnie, bądź wymaga wyjaśnień, urząd pracy kontaktuje się z pracodawcą drogą mailową lub telefonicznie w celu uzupełnienia braków lub naniesienia korekt. Oferta pracy jest wprowadzana do systemu z dniem otrzymania od pracodawcy pisemnej odpowiedzi na poruszone kwestie lub po złożeniu nowej (uwzględniającej wyjaśnienia) oferty i od tego momentu biegnie czas jej obowiązywania.
  4. Elementami informacji starosty są m.in. zakres podstawowych obowiązków, ocena wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem uśrednionych stawek wynagrodzeń na danych stanowiskach panujących na lokalnym rynku pracy, ocena adekwatności wymagań do stanowiska pracy (poziom wykształcenia, doświadczenie, uprawnienia, znajomość języków obcych).
  5. W przypadku umów o pracę, pracodawca ma obowiązek podać godziny pracy.
  6. W przypadku chęci zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, pracodawca powinien podać liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu (informacje te można zamieścić np. w polu zakres obowiązków).
  7. Każdorazowo podmioty gospodarcze działające jako agencje pracy i agencje pracy tymczasowej zobowiązani są do wskazania pracodawcy użytkownika wraz z NIP.
  8. W przypadku chęci zatrudnienia pracowników związanych z branżą gastronomiczną, PUP w Kłodzku wymaga dokładnego podania nazwy i adresu restauracji / baru / lokalu.
  9. W przypadku braku otrzymania informacji zwrotnej dotyczących nieprawidłowości zawartych w ofercie, PUP w Kłodzku pozostawia ofertę bez rozpatrzenia.
  10. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną (Art. 36 ust. 5e Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2017 r. poz 1065, z późn. zm. ).

Wszelkie nieprawidłowości związane z: rodzajem umowy; wynagrodzeniem; ilością ofert i miejsc pracy itp. PUP Kłodzko będzie umieszczać w treści informacji starosty.
Strona dodana przez: Klaudia Woszczuła (2012-12-20 11:59:35)
Zredagowana przez: Klaudia Woszczuła (2018-01-25 11:27:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/informacja-starosty/193