Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Poradnictwo zawodowe
Terminarz wypłacania świadczeń

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

1. Bezrobotnym i poszukującym pracy:

 • pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • planowaniu kariery zawodowej
 • przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy

2. Pracodawcom:

 • pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • wsparcia rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych

Z usług poradnictwa zawodowego mogą rónież korzystać osoby niezarejestrowane, w zakresie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia, kształcenia, umiejętnościach przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu.   

 

Każda osoba bezrobotna i poszukująca pracy w ramach usług poradnictwa zawodowego może skorzystać z :

 • porad indywidualnych i grupowych
 • informacji indywidualnej i grupowej
 • szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Doradca zawodowy w indywidualnym procesie doradczym wykorzystuje następujące techniki :

 • rozmowa doradcza
 • wywiad
 • testy, dzięki którym możesz poznać swoje predyspozycje i preferencje zawodowe, zainteresowania

 

Pracując z grupą, doradca zawodowy prowadzi warsztaty, na których realizuje tematy między innymi z zakresu:

 • autoprezentacji
 • analizy mocnych i słabych stron
 • określania umiejętności
 • komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • asertywności
 • przygotowania do rozmowy z pracodawcą
 • przygotowania dokumentów zawodowych
 • informacji o lokalnym rynku pracy
 • motywacji do aktywności zawodowej
 • określania ścieżki rozwoju zawodowego
 • skutecznych metod poszukiwania pracy

Uczestnictwo w zajęciach podnosi wiarę w siebie, swoje możliwości, a także uczy nowych umiejętności i uświadamia, że warto być osobą aktywną.

 

 Doradcy zawodowi prowadzą 5-dniowe  warsztaty poradnictwa zawodowego, których celem jest wzbudzenie w uczestnikach motywacji do tego, aby bardziej aktywnie podchodzili do swojej przyszłosci zawodowej, a także wzmocnienie poznania i zrozumienia samego siebie i otaczającego świata.

 

 Informacja indywidualna lub grupowa polega na przekazaniu klientom informacji o:

 • podstawowych usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy,
 • zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy,
 • możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • sposobach i technikach aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • wymaganiach i oczekiwaniach pracodawców w zakresie posiadania kwalifikacji zawodowych poszukiwanych kandydatów do pracy,
 • przedsiębiorczości i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.

 

Poradnictwo zawodowe i informacja są realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

 

Nasze usługi są bezpłatne, skierowane do każdego kto chciałby podjąć aktywność zawodową

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: Agata Doubrawa (2014-06-11 09:20:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/poradnictwo-zawodowe/67