Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych
Terminarz wypłacania świadczeń

Prawa bezrobotnych

Każdy zarejestrowany jako osoba  bezrobotna może:

 • korzystać z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy,
 • zostać skierowany na szkolenie,
 • korzystać z profesjonalnej pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy,
 • korzystać z fachowego i profesjonalnie prowadzonego poradnictwa zawodowego, uczestniczyć w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • korzystać z usług EURES,
 • mieć ustalony  jeden z III profili pomocy.

Po spełnieniu ustawowych przesłanek osoba bezrobotna może:

 • zostać skierowana do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
 • uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • uzyskać dodatek aktywizacyjny w sytuacji, gdy pobiera zasiłek dla bezrobotnych i podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania lub z własnej inicjatywy,
 • uzyskać sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • uzyskać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • uzyskać zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową,
 • zostać skierowana do pracy w ramach grantu przyznanego pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowska w formie telepracy, w przypadkach określonych w ustawie,
 • uzyskać stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej lub gimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej w okresie 12 m-cy od dnia rejestracji,
 • zostać skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeżeli nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
 • ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 7, jeżeli jest samotnie wychowującym,
 • uzyskać zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,
 • korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
 • bezrobotnemu do 30 roku życia starosta może przyznać:

  - bon szkoleniowy,

  - bon stażowy,

  - bon zatrudnieniowy,

  - bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Jolanta Jasińska (2014-06-13 09:59:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60