Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Terminarz wypłacania świadczeń

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ((Dz. U. z 2015 r., poz. 149), z dniem 27 maja 2014 roku pracownicy publicznych służb zatrudnienia mają obowiązek ustalenia profilu pomocy dla bezrobotnych (art.33). Profil pomocy oznacza właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres wsparcia określony w ustawie, w przypadku posiadania przez urząd środków finansowych.

 

Ustanawia się trzy profile pomocy i formy wsparcia stosowane w ramach profili:

 

I profil pomocy – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub inne formy pomocy;

 

II profil pomocy – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja;

 

III profil pomocy – Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

 

Profil pomocy dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, powinien być ustalony nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

Określanie profilu pomocy wykonywane jest dla osób bezrobotnych zgodnie z ustalonym harmonogramem wizyt u doradców klienta. Profilowanie pomocy odbywa się w trakcie wywiadu z osobą bezrobotną, przy użyciu standaryzowanego kwestionariuszaudostępnionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Strona dodana przez: Jolanta Jasińska (2014-06-09 12:39:01)
Zredagowana przez: Jolanta Jasińska (2015-03-16 11:38:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/profilowanie-pomocy-dla-osob-bezrobotnych/237