Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
Terminarz wypłacania świadczeń

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

O dofinansowanie/sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych mogą ubiegać się osoby bezrobotne i uprawnione osoby poszukujące pracy.

 

Studia podyplomowe finansowane są do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

W celu uzyskania sfinansowania kosztów studiów podyplomowych należy złożyć wniosek zawierający: dane identyfikujące wnioskującego, nazwę, termin, adres organizatora studiów, koszt studiów podyplomowych, uzasadnienie potrzeby sfinansowania kosztów studiów podyplomowych.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Powiatowy Urząd Pracy zawiera z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy umowę na dofinansowanie/sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, w której zobowiązuje osobę do powiadomienia Urzędu o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz do przedstawienia dyplomu ukończenia tych studiów oraz zobowiązuje do zwrotu kosztów studiów, w przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy osoby korzystającej z tej formy pomocy.

 

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów.

 

W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie odbywania studiów podyplomowych nie zawiesza się dofinansowania/sfinansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

 

W trakcie odbywania studiów osobom bezrobotnym przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.

 

W przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:45)
Zredagowana przez: Anna Świrska (2016-06-08 12:15:22)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/stypendium-z-tytulu-dofinansowania-do-studiow-podyplomowych/86