Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Terminarz wypłacania świadczeń

Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o sfinansowanie wybranego szkolenia, o które może ubiegać się osoba:

  • bezrobotna lub
  • poszukująca pracy lub
  • pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym w wieku 45 lat i powyżej, zarejestrowana w PUP w Kłodzku.
   zwana dalej osobą uprawnioną.

Szkolenie wnioskowane musi prowadzić do podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej.

Osoba uprawniona ubiegająca się o sfinansowanie szkolenia zobowiązana jest do złożenia czytelnie wypełnionego wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem celowości odbycia wnioskowanego szkolenia w odniesieniu do swojej sytuacji na rynku pracy (np. czy są oferty pracy po tym szkoleniu, zasadność zmiany lub podwyższenia kwalifikacji w powiązaniu z możliwością podjęcia lub utrzymaniem pracy) oraz:

  • oświadczeniem pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia (załącznik) albo
  • oświadczeniem o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej z własnych środków finansowych po ukończeniu szkolenia wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia (załącznik),

Osoba, składająca wniosek na szkolenie związane z uzyskaniem prawa jazdy musi zgłosić się do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania i tam po złożeniu odpowiednich dokumentów, założyć tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu. Urząd Pracy osobom zakwalifikowanym na szkolenie udzieli informacji, wytycznych nt. PKK. Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 ze.zm), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1005, ze zm.)

 

Po rozpatrzeniu wniosku, sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów oraz weryfikacji posiadanych środków finansowych, Urząd informuje na piśmie Wnioskodawcę, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku oceny pozytywnej, zostanie wydane skierowanie, będące podstawą przyjęcia na szkolenie. Szkolenia rozpoczęte bez skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy nie mogą być finansowane.

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 08:37:12)
Zredagowana przez: Marta Bernat (2017-01-23 08:20:40)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/szkolenia-na-wniosek-osoby-uprawnionej/162