Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
Terminarz wypłacania świadczeń

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

 

Osoby niepełnosprawne, to osóby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zarobkowej pod warunkiem, że uzyskały one orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

Organy orzekające o stopniu niepełnosprawności: 

 1. Lekarz Orzecznik ZUS - orzecznictwo do celów ubezpieczeniowych (rentowych),
 2. Powiatowe Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnośći - w sprawach pozaubezpieczeniowych (pozarentowych).


Ustalone zostały trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny
 • umiarkowany
 • lekki

 

W zależności od oceny trwałości naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania co do odzyskania poprawy staniu zdrowia zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności może być orzeczenie trwałe lub okresowe.

 

 

Osoby niepełnosprawnemogą zostać zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku ze statusem:

 • osoby bezrobotnej,
 • osoby poszukującej pracy.

 

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z następujących usług rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z póżn. zm.):

 • szkoleń,
 • stażu,
 • prac interwencyjnych,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy,
 • zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1,2 i 4 ustawy,
 • finansowanie kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy,
 • studiów podyplomowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:50:06)
Zredagowana przez: Zbigniew Ładecki (2016-03-02 13:08:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75