Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Terminarz wypłacania świadczeń

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Targi Pracy

promedica

w dniu 23 marca 2017 r. od godz. 1100 do godz. 1300

Miejsce spotkania: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2J

Sala numer 26 (parter)

oraz

w dniu 29 marca 2017 r. od godz. 1000 do godz. 1200

Miejsce spotkania: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Nowej Rudzie

ul. Piłsudskiego 14 - 2 piętro pok. nr 13

Dojazdy

 

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania:

  • zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • stażu,
  • zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego,
  • szkolenia ,

osobie, która spełnia następujące warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub staż, szkolenie i dojeżdża do tych miejsc;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę

UWAGA zwrot kosztów nie przysługuje osobom skierowanym przez urząd na subsydiowane miejsce pracy(współfinansowane ze środków urzędu pracy)

 

Podstawą przyznania zwrotu kosztów przejazdu jest złożenie Wniosku o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu, a następnie Rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przejazdu, wraz z wymaganymi załącznikami.

Regulamin oraz niezbędne do rozliczenia druki dostępne są na naszej stornie internetowej lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.

POWER - informacja