Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Terminarz wypłacania świadczeń

Program pilotażowy - Molbilny bezrobotny III etap

Dotychczasowe wdrożenia dwóch wcześniejszych etapów zaowocowały zdecydowaną poprawą kompleksowej obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zmiany organizacyjne polegające na przeniesieniu obsługi osób bezrobotnych do głównej siedziby w Kłodzku wykazały wymierne korzyści dla klientów tutejszego Urzędu, w tym między innymi zdecydowany wzrost liczby wydanych skierowań do pracy oraz liczby osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych i stażach.
Możliwość załatwiania wielu spraw w jednym miejscu i jednej przestrzeni czasowej to zdecydowany argument przemawiający za pozytywną oceną Programu.

 

W ramach wsparcia mobilności dla tej grupy mieszkańców powiatu kłodzkiego proponuje się ponadto możliwość bezpłatnego dojazdu do siedziby lub filii PUP.

 

Posiadamy szereg propozycji, które w znacznym stopniu przyczynią się do zwiększenia mobilności osób bezrobotnych, szczególnie tych zamieszkałych w najmniejszych miejscowościach. Nasze propozycje to m.in.:

  • profesjonalna obsługa świadczona przez doradców klienta w zakresie ofert pracy, jak i doradztwa zawodowego,
  • uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych,
  • realizacja przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy,
  • staże i subsydiowane miejsca pracy,
  • zwroty kosztów za dojazdy do pracodawcy, u którego podjęto zatrudnienie niesubsydiowane na podstawie skierowania przez urząd pracy,
  • szeroka pomoc w zakresie organizowania bezpośrednich spotkań pracodawca – kandydat do pracy.

Obsługa w głównej siedzibie czy też jego filiach, gdzie zatrudnieni są specjaliści ze wszystkich obszarów działalności PUP pozwoli również na szybkie podjęcie czynności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów, zwiększenie liczby kontaktów z doradcą zawodowym, specjalistą ds. rozwoju zawodowego czy też specjalistą ds. programów.

 

Publiczne służby zatrudnienia na bieżąco przystosowują się do zmian zachodzących na rynku pracy. Szybka reakcja oraz propozycje nowych rozwiązań wymagają dobrej organizacji i kreatywności. Aby osiągnąć zamierzony cel, konieczne jest przeprowadzenie zmian powodujących zdecydowaną poprawę działań, które ukierunkowane są na sprawną i skuteczną obsługę klientów tutejszego Urzędu.

 

Aktualność dodana przez: Radosław Bazylewicz (2017-10-23 11:26:24) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2017-10-23 11:27:53)
Data wydarzenia : 2017-10-23
Data publikacji : 2017-10-23

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/wydarzenie/354/program-pilota%C5%BCowy-molbilny-bezrobotny-iii-etap