Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Terminarz wypłacania świadczeń

AGROREG

W ramach projektu mozna skorzystac z następujących form wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe (obligatoryjnie),
  • poradnictwo psychologiczne,
  • udział w szkoleniach zawodowych (dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników), w tym stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu,
  • dodatek relokacyjny (w kwocie 7000 zł.) – w przypadku znalezienia przez uczestnika projektu zatrudnienia w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.
  • studia podyplomowe (możliwość sfinansowania w wysokości do 6 000zł, maksymalnie studia dwuletnie, wymagany wkład własny 10% dofinansowania studiów podyplomowych)
  • staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy, stypendium w kwocie 2 000zł, możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu- koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, średnio w kwocie 2 000zł).
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota dotacji 23 000zł, wymagany wkład własny w wysokości 10 % udzielonej dotacji). O wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50 roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach , jest osoba poniżej 30 roku życia. Osoby przystępujące do projektu nie mogą mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie mogły posiadać wpisu do rejestru ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Jednocześnie informujemy, że proponowane formy wsparcia są bezpłatne i nie kolidują ze świadczeniami oferowanymi przez Powiatowy Urzą Pracy w Kłodzku.

Osoby będące uczestnikami naszego projektu, nie tracą zasiłku, który im przysługuje.

 

W razie pytań dotyczących projektu bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu:

  • Agnieszka Panna 74 872 70 48, 513 907 023

 

Aktualność dodana przez: Marcin Gruszka (2017-11-08 08:33:35)
Data wydarzenia : 2017-11-08
Data publikacji : 2017-11-08

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/wydarzenie/357/agroreg