Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Terminarz wypłacania świadczeń

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-02-27

Doposażenie stanowiska pracy

 

 

 

W związku z przygotowywaniem nowych druków do wniosku na doposażenie stanowiska pracy , informujemy , że kompletne wnioski będą udostępnione na naszej stronie internetowej od dnia 1 marca 2017.

2017-02-22

RPO 2017

2017-02-17

Dojazdy

 

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania:

  • zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • stażu,
  • zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego,
  • szkolenia ,

osobie, która spełnia następujące warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub staż, szkolenie i dojeżdża do tych miejsc;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę

UWAGA zwrot kosztów nie przysługuje osobom skierowanym przez urząd na subsydiowane miejsce pracy(współfinansowane ze środków urzędu pracy)

 

Podstawą przyznania zwrotu kosztów przejazdu jest złożenie Wniosku o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu, a następnie Rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przejazdu, wraz z wymaganymi załącznikami.

Regulamin oraz niezbędne do rozliczenia druki dostępne są na naszej stornie internetowej lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.

2017-02-16

POWER 2017

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda Pracy NOWA RUDA pracownik produkcji 5 od 2017-02-27
do 2017-03-14
Zajęcia aktywizacyjne C I S Ladek Zdr. uczestnik zajęć 30 od 2016-08-01
do 2016-08-01
< poprzednia 1 następna >