Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Terminarz wypłacania świadczeń

Mobilny bezrobotny

Pilotażowy Program Mobilny Bezrobotny - II etap

 

Informujemy, że na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Kłodzkiego, Zarządem PKS w Kłodzku i Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku, w I połowie 2017 roku według poniższego harmonogramu, zostanie wdrożony II etap Pilotażowego Programu „Mobilny Bezrobotny”. I etap zakończył się w roku 2016 i objął punkty w Polanicy Zdroju i Dusznikach Zdroju.

Zgodnie z założeniami Programu nastąpi zmiana miejsca obsługi osób bezrobotnych z terenu działania niżej wymienionych Lokalnych Punktów Informacji i Konsultacji:

 

 

Przedmiotem Pilotażowego Programu jest wspólne działanie na rzecz pomocy osobom bezrobotnym w powiecie kłodzkim. Zgodnie z założeniami Programu nastąpi zmiana miejsca obsługi osób bezrobotnych z terenu działania Lokalnych Punktów Informacji i Konsultacji w Międzylesiu, Szczytnej i Ścinawki Średniej.

 

Celem Pilotażowego Programu jest wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez zastosowanie usług i instrumentów ułatwiających mobilność geograficzną na lokalnym rynku pracy. Program stanowi odpowiedź na potrzebę lepszego wykorzystania miejsc pracy w powiecie kłodzkim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów.

 

Program jest także odpowiedzią na oczekiwania zgłoszone poprzez osoby bezrobotne, które wykazują zainteresowanie uczestnictwa w różnych wydarzeniach, których miejscem realizacji jest siedziba Urzędu w Kłodzku lub odpowiednio siedziby filii (spotkania z pracodawcami, giełdy pracy, spotkania informacyjne, targi pracy).

 

Założeniem Pilotażowego Programu jest podwyższenie standardów obsługi klienta i zapewnienie stosowania działań w jednym miejscu dla osób bezrobotnych dojeżdżających z różnych miejscowości powiatu, co w konsekwencji przyczyni się do podwyższenia profesjonalizmu świadczonych usług i skuteczności działania.

 

 

Możliwość załatwiania wielu spraw w jednym miejscu i jednej przestrzeni czasowej to zdecydowany argument przemawiający za pozytywną oceną Programu. Brak środków finansowych najczęściej przesądza o braku motywacji i biernej postawie osób bezrobotnych.

 

W ramach wsparcia mobilności dla tej grupy mieszkańców powiatu kłodzkiego zakłada się umożliwienie im bezpłatnego dojazdu i dostęp do kompleksowych usług wspierających zatrudnienie (pośrednictwo pracy, pośrednictwo EURES, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, organizacja szkoleń), które mają zachęcić bezrobotnego do dalszego działania, poszukiwania pracy, podnoszenia kwalifikacji, a w konsekwencji znalezienia zatrudnienia.

 

Aktualność dodana przez: Marcin Gruszka (2017-02-03 09:19:25) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2017-02-03 09:57:48)
Data wydarzenia : 2017-02-03
Data publikacji : 2017-02-03

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/wydarzenie/304/mobilny-bezrobotny